Brenzovics László felszólalása az ukrán parlamentben

Brenzovics László parlamenti képviselő a Legfelsőbb Tanács múlt pénteki plenáris ülésén elhangzott felszólalásában tiltakozásának adott hangot az ukrán nacionalisták március 13-i ungvári rendezvényén tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások miatt. Az alábbiakban közöljük az elhangzottak leiratát.

„Március 13-án Ungvár városában került sor a Karpatszka Ukrajina Hősei Dicsőségének Menete tömegrendezvényre, amelyen részt vettek a Karpatszka Szics és katonai alegységének, az Azov Civil Hadtestnek, az ATO-ban Harci Cselekményekben Részt Vettek Ukrán Bajtársi Egyesületének, a Pravij Szektornak, az Ultrasz Uzshorodnak, az Ultrasz FK Metalisztnak a képviselői és mások.

A csoportosulás tagjai a Petőfi Sándor téren menetelve a „Késhegyre a magyarokat!” jelszót skandálták. Ezek a kiáltások hosszú időn keresztül, sokszor felhangzottak, és a forgalmas helyen minden közelben tartózkodó meghallhatta azokat. Az eseményekről hang- és videofelvételeket rögzítettek, melyek több tömegtájékoztatási eszköz oldalain terjedtek.

Úgy gondolom, hogy a fentebb ismertetett cselekmények társadalmilag veszélyesek, és kimerítik az Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 161. cikkelyében foglalt tényállást. A nemzetiségek közötti ellentétek és a gyűlölet szítására, a nemzeti büszkeség és méltóság lealacsonyítására, valamint a magyar nemzetiségű személyek megfélemlítésére irányultak, hiszen leplezetlen formában történt többszöri felhívás a fizikai megsemmisítésükre, miáltal sérült számos alkotmányos joga mind a polgároknak, mind a magyaroknak mint etnokulturális közösségnek egészében. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezeket a cselekményeket személyek szervezett csoportja követte el, és súlyos következményekkel jártak a nemzetiségek közötti, valamint az államközi kapcsolatok romlásának formájában, ami megengedhetetlen egy demokratikus társadalomban.

Úgy gondolom, hogy ezek a cselekmények provokatív természetűek voltak, s a kárpátaljai társadalmi és politikai helyzet destabilizálására, Ukrajna arculatának rontására irányultak a nemzetközi színtéren.

Ha az említett eseményekben érintett fizikai és jogi személyek elkerülik a felelősségre vonást, az arról fog tanúskodni, hogy Ukrajna jogvédő intézményei képtelenek betartatni a törvényeket, megvédeni a polgárok jogait és érdekeit.

Kérem a legfőbb ügyészséget, a biztonsági szolgálatot, a belügyminisztériumot, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a fentebb említett bűncselekményekben vétkes személyek felelősségre vonása érdekében.

A kárpátaljai magyarok Ukrajna lojális polgárai. Támogatják országunknak az európai integrációra, egy európai, demokratikus jogállam kiépítésére irányuló törekvését.

Sok magyar esett el az ATO övezetében zajló harci cselekményekben. Ők nem egy olyan államért adták az életüket, ahol büntetlenül lehet felszólítani egy egész nép, köztük saját szüleik és a gyermekeik kiirtására.”