Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Március 17-én került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács második ülésszakának negyedik plenáris ülésére, ahol a sok napirendi pont között elfogadták a házszabályt, módosították a költségvetést, a KMKSZ-frakció több javaslatát is támogatta a tanács, illetve szó volt a március 13-án Ungváron fáklyás felvonulást tartó ukrán nacionalistákról, akik a magyar lakosság meggyilkolására buzdító rigmusokat kiabáltak.

A házszabály módosítása körül alakultak ki a legnagyobb viták a képviselők között. Konszenzust nem sikerült kialakítani a tanács működését szabályozó jogi dokumentum kapcsán, de a többség szavazatának köszönhetően mégis lett házszabálya a hetedik összehívású Kárpátaljai Megyei Tanácsnak. A vita leginkább arról folyt a frakciók között, hogy a házszabályban legyen-e olyan szabályozás, amely az ellenzék tevékenységéről szól. Többek szerint, ha van többség, akkor lennie kell ellenzéknek is, és ha valaki ellenzékinek nyilvánítja magát, az is rendelkezzen bizonyos jogokkal és lehetőségekkel. Mások szerint egy megyei tanács szintjén nem kell ellenzék, mert nincs is törvényes alapja. Végül is lett az elfogadott házszabályban olyan fejezet, amely az ellenzéki tevékenységről szól, és kimondja, hogy milyen jogokkal rendelkeznek azok, akik ellenzékieknek nyilvánítják magukat.

A költségvetés módosítása során a KMKSZ-frakció képviselői által benyújtott javaslatokat is elfogadták. Ezeknek értelmében az Ungvári járásban a Cservona–Szalóka útszakasz fejújítására irányoztak elő 300 ezer hrivnyát, Nagydobronyba, az Iskola utca leaszfaltozására 100 ezer hrivnyát. A Munkácsi járásban Szernyétől Barkaszón át egészen a Munkács–Csap autóútig terjedő útszakasz javítására ugyancsak 300 ezer hrivnyát irányoztak elő. A Beregszászi járásban a haranglábi határátkelő felé vezető útszakasz javítására 200 ezer hrivnyát, Csonkapapiban az óvoda tetőszerkezetének javítására 170 ezer hrivnyát, Tiszacsomán az óvoda számára új kazán vásárlására és kazánházának rekonstrukciójára 250 ezer hrivnyát, a beregújfalui családorvosi rendelő teljes felújításának befejezésére 400 ezer hrivnyát, Nagybaktán a szennyvíztisztító rendszer javítására 1 475 000 hrivnyát, Mezőváriban az öregek otthona felújítására 980 ezer hivnyát különítettek el, továbbá Bátyúban a Sevcsenko utcában sportpálya kialakítására 190 ezer hrivnya, Haláborban az óvoda nyílászáróinak cseréjére 120 ezer hrivnya, Beregsomban a polgármesteri hivatal épületének renoválására 101 ezer hrivnya, Hetyenben az óvoda ablakainak cseréjére 55 ezer hrivnya, Kaszonyban a művészeti iskola épületének javítására 300 ezer hrivnya lett előirányozva. A Nagyszőlősi járásban a szőlősgyulai óvoda befejezésére és átadására 700 ezer hrivnyát, a verbőci óvoda építésének folytatására 300 ezer hrivnyát, a Salánk–Nagykomját közötti járhatatlanná vált út javítására 300 ezer hrivnyát, a Péterfalváról Nagypaládon át Fertősalmásra vezető közút javítására 300 ezer hrivnyát különítettek el. A Salánk–Tiszakeresztúr útszakasz teljes felújítására a megyei tanács költségvetéséből előirányoztak 200 ezer hrivnyát, de ennek az útszakasznak a felújítására az országos költségvetésből is komolyabb forrásra számítanak. A Técsői járásban ugyancsak a KMKSZ képviselőcsoportjának a kezdeményezésére a Técsői Református Líceumban sportpálya létrehozására 100 ezer hrivnyát szavaztak meg a képviselők.

Barta József, a megyei tanács alelnöke a tanácsülést követően lapunknak elmondta: „Mi örömként és sikerként éltük meg, hogy ezekre a számunkra nagyon fontos dolgokra sikerült forrást szerezni a jelenlegi, nagyon nehéz gazdasági helyzetben. Természetesen ennél sokkal több fejlesztésre lenne igény a magyarok által lakott vidéken, remélem, hogy az év folyamán megint lesz a mostanihoz hasonló lehetőség, és sikerül újabb projektekre is pénzt biztosítani. Sajnos jelenleg nagyon kevés a fejlesztésre előteremthető pénzösszeg, mert mint mindenütt az országban, így nálunk is az a kevés pénz, ami van, elsősorban az intézményrendszer fenntartására és a túlélésre kell.”

Felolvasták a KMKSZ-frakció nyilatkozatát is a megyei tanácsban, a március 14-én Ungváron felvonuló ukrán nacionalisták magyarellenes uszításával, a magyar etnikum kipusztítására buzdító jelszavak kiabálásával kapcsolatban (A nyilatkozat szövege.). A nyilatkozatot átadták Kárpátalja ügyészének, Voldimir Jankónak, aki megígérte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket, és azok eredményeiről informálni fogja a KMKSZ-frakciót. A magyarokat megfélemlíteni igyekvő fáklyás felvonulást élesen elítélő nyilatkozatot adott ki Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója is.

A megyei tanács leváltotta Vitalij Jascsiscsakot, a Novini Zakarpattya főszerkesztőjét. A leváltásának számos oka volt, a magyar frakció tagjai viszont Barta József szerint azért szavaztak a leváltás mellett, mert a megyei lapban rendszeresen, élesen magyarellenes, hangulatkeltő írások jelentek meg, mindez pedig veszélyezteti a Kárpátaljára régtől fogva jellemző nemzetiségek közötti békét. Az új főszerkesztőt várhatóan a következő tanácsülésen nevezik ki.

Badó Zsolt