Gazdaságfejlesztési program indul Kárpátalján

Ülésezett a KMKSZ Választmánya

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének Esztergom termében tartotta soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség március 12-én, ahol a Szövetség elnökének helyzetértékelését követően kijelölték az idei közgyűlés helyét, áttekintették a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány tevékenységét, valamint döntöttek az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ – Jótékonysági Alapítványának megalapításáról és tervezett programjáról. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszélt az ukrán oktatáspolitikai káoszról, illetve aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar érettségiért, Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára a tervezett megyei rendezvényekre hívta fel a választmány figyelmét, végül átadták az idei Fodó Sándor-díjakat és a Fodó Sándor-ösztöndíjat.

Dr. Brenzovics László elnöki beszámolójában az ország helyzetét elemezve kijelentette: Az országunk továbbra is nagyon nehéz helyzetben van, három hete nem ülésezett a parlament, előtte volt egy sikertelen kísérlet a miniszterelnök leváltására. A gazdasági válság, a katonai konfliktus mellett az ország egy rendkívül mély politikai válságba is került, amiből igen nehéz és hosszadalmas lesz a kiút. Bár a kormánykoalíció felbomlott, az Alkotmány értelmében szeptemberig a parlament a miniszterelnököt nem válthatja le. Porosenko elnök több alkalommal is kijelentette, hogy nem akar új választásokat. Ez a helyzet rendkívül nehéz, mert egy olyan országban, amely ilyen súlyos válsággal küszködik, nagyon fontos egy cselekvőképes kormány és parlamenti többség. Ennek hiányában az ország külföldi anyagi támogatása jelenleg fel van függesztve, ami a későbbiekben komoly anyagi gondokat és csődközeli helyzetet is jelenthet Ukrajna számára. Brenzovics László szerint a Nemzetközi Valutaalap által diktált gazdaságpolitika nem vezet eredményre, nem indult meg a gazdaság stabilizációja és nem indult meg a növekedés sem. A jelenlegi helyzetet nyilvánvalóan át kell gondolni, mert másként az ország egyre mélyebbre süllyed, és egyre inkább beleragad az adósságválságba.

A KMKSZ elnöke a kárpátaljai helyzet kapcsán elmondta, hogy Barta József jól ellátja a megyei közgyűlés alelnökének feladatát, továbbá megkezdődött a megye vezetésével kötött koalíciós megállapodás végrehajtása. Ennek megfelelően a megyei oktatási főosztály keretében remélhetőleg hamarosan létrejön egy olyan osztály, amely a magyar iskolák irányítását venné a kezébe. A kulturális főosztályon is kapott a magyar koalíció egy helyettesi állást, valamint az egészségügyi főosztály elnökhelyettese is a magyarok jelöltje, továbbá a nemzetiségi főosztály egyik munkatársa is a KMKSZ és az UMDSZ egyeztetett jelöltjeként került a pozíciójába. Viszont országos szinten a nemzeti kisebbségek ügyében előrelépés nem tapasztalható.

Magyarország továbbra is rendkívül intenzíven támogatja a kárpátaljai magyarságot. Idén is folytatódnak a tavalyi támogatási programok, ez valószínűleg bővülni fog az iskolai tanulók étkezésének a támogatásával. 170 millió forintnyi támogatás várható a Keleti Partnerségprogramjának keretében. Brenzovics László bejelentette, hogy a legutóbbi, szerdai kormányülésen a magyar kormány döntött a kárpátaljai gazdaságfejlesztési támogatásról. Ebben az évben 2 milliárd 150 millió forint támogatás fog Kárpátaljára jönni, és 20 milliárd forint kedvezményes hitelkeret nyílik kárpátaljai vállalkozók támogatására. A lebonyolítással a KMKSZ-t bízták meg.

A Választmány döntött arról, hogy a Szövetség idei közgyűlését április 2-án Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola akkorra elkészülő átriumában tartják meg.

Gulácsy Géza alelnök, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója beszámolt az általa irányított alapítvány ötéves tevékenységéről. 2011-ben még három pályázati rendszerrel kezdték, 2015-ben már nyolcat kezeltek párhuzamosan, s úgy néz ki, hogy 2016-ban még több pályázatot fognak meghirdetni. Elmondta, hogy csökkenő tendenciát mutat a kapcsolattartási támogatások igénylésének a száma, köszönhetően annak, hogy az utóbbi időben a konzulátusok több évig érvényes vízumokat adnak ki. Az oktatási-nevelési támogatások igénylése viszont jelentősen nőtt, idén meghaladta a 20 ezret, azon belül egyre több az óvodákból és vasárnapi iskolákból benyújtott pályázat, míg a középiskolás pályázók száma folyamatosan csökken. Az elnök részletesen beszámolt az alapítványi gondozásban lévő összes pályázati programról és a regionális irodák munkájáról. Elmondta, hogy 2015-ben az alapítvány által kezelt pályázatok száma meghaladta a 48 ezret.

Fodor István, a KMKSZ Der­ceni Alapszervezetének elnöke azt javasolta, hogy a mű­velődési házak vezetői és munkatársai is részesüljenek a pedagógusokhoz hasonló támogatásban. Illetve kérte, hogy a vál­lal­kozók támogatásának odaítélésekor kérjék ki a KMKSZ-alapszervezetek véleményét is.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke jónak látná, ha az egészségügyi végzettséggel rendelkező orvosok és ápolók mellett az egészségügyben dolgozó magyar egészségügyi technikai munkások, például mentősofőrök is kapnának magyarországi támogatást. Gulácsy Géza válaszában elmondta, hogy a mostani kormány-előterjesztésben ez a kategória már szerepel, mégpedig a közvetlenül a betegekkel foglalkozó, kisegítő munkát végző személyek kategóriájaként. Az ő számukra nyitva lesz egy alacsonyabb összegű támogatás lehetősége.

Orosz Ildikó kérte, hogy az oktatási-nevelési támogatások esetében a Választmány határozatban kérje, hogy a támogatások összegében differenciáljanak, ezzel is megerősítve a vegyes lakosságú vidékeken a magyar iskolák helyzetét a vasárnapi iskolákkal szemben.

Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára, Mező­gecse polgármestere szerint igazságtalan, hogy több támogatást kapnak a tanárok, mint az óvónők a pedagógustámogatási rendszerben. Javasolta, hogy kapjanak többet az óvónők is.

Mester András ezt követően ismertette a megalakulás előtt álló Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ – Jótékonysági Alapítvány tervezett programját, amely a magyar állam támogatásának köszönhetően a kárpátaljai vállalkozók és vállalkozások fejlesztésével szeretne hozzájárulni a kárpátaljai magyar közösség felemelkedéséhez. A három fő fejlesztési terület – a tervek szerint – a mezőgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a turizmus lesz.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Terv részleteinek kidolgozása terén elért eredményeket ismertette. Elmondta, hogy fontos lenne településekre lebontva elkészíteni a gazdaságfejlesztési terveket. Összesen 114 kárpátaljai településen végzett eddig felmérést a Lehoczky Tivadar Intézet, ennek a kutatásnak a második részéhez kérte a Választmány tagjainak segítségét.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), valamint a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási bizottságának elnöke a kárpátaljai magyar oktatás stratégiai kérdéseiről beszélt, melynek kiemelt célja a magyar tankerület, a magyar pedagógus-továbbképzés és a magyar érettségi elérése. Orosz Ildikó ismertette az oktatási minisztérium válaszlevelét a megyei tanács azon beadványára, melyben kérték, hogy a magyar nyelv lehessen vizsgatárgy a független vizsgaközpontokban. A cinikus válaszlevél szerint a magyar érettségit nagyon kevesen kérik, szerintük nincsenek olyan szakemberek sem, akik ki tudnák dolgozni a tesztkérdéseket, kevés a munkába bevonható azon pedagógusok száma, akik titokban tudnák tartani a kérdéseket, az illetékes minisztérium véleménye szerint a magyar pedagógusok minden lehetőséget felhasználnának arra, hogy csaljanak. Ráadásul mindez 2–2,5 millió hrivnyába kerülne az ukrán adófizetőknek. A KMPSZ elnöke arra kérte a KMKSZ Választmányát, hogy az idézett cinikus levélre válaszként tereljék politikai síkra a magyar érettségi ügyét, kezdeményezzenek aláírásgyűjtést, bizonyítva, hogy van igény arra, hogy a magyar iskolák végzősei magyar nyelvből és irodalomból is tehessenek érettségi vizsgát, valamint forduljanak minden lehetséges nemzetközi fórumhoz.

Molnár László kulturális titkár a KMKSZ esedékes megyei rendezvényeinek előkészületeiről tájékoztatta a Választmány tagjait.

Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke a kárpátaljai helyzetet számunkra reménykeltőbbnek nevezte, mint a központi kormányzat nemzetiségpolitikáját. Elmondta, hogy a KMKSZ-listán bekerült nyolc megyei képviselő összetart, ezért bele tudnak szólni a komoly döntésekbe is. A megyei közigazgatásba több fontos posztra tudtak magyar embereket delegálni.

Döntöttek az Egán Ede Kár­pátaljai Gazdaságfejlesztési Központ – Jótékonysági Alapítvány létrehozásáról, támogatta a Választmány a magyarországi támogatási programokkal kapcsolatos változtatási javaslatokat, valamint a magyar érettségivel kapcsolatos aláírásgyűjtést és más politikai akciók beindítását.

A választmányi gyűlés végén Brenzovics László ünnepélyesen átadta a Fodó Sádor-díjat Czébely Lajos nyugdíjas pedagógusnak, dr. Kovács Mária vezető családorvosnak és Héder Jánosnak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzőjének. Fodó Sándor-ösztöndíjat idén Hiába Krisztina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 3. évfolyamos történelem–tanítói szakos diákja kapott.

Badó Zsolt