A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége aggodalmát fejezi ki a szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek március 13-án tanúsított magatartásával kapcsolatban, melyek aktivistái élesen magyarellenes, a magyar etnikum kipusztítására buzdító jelszavakat hangoztatva vonultak Ungváron.

A KMKSZ úgy véli, hogy az efféle magatartás a félelemkeltést és a nemzetiségek közötti béke megbontását célozzák, s mint ilyenek, sértik Ukrajna törvényeit s a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit is.

Mindez ellentétes Ukrajna Alkotmányával, s hátráltatja az ország Európai Unióhoz való közeledését.

Ezért a Szövetség a rendvédelmi szervekhez fordul az ügy kivizsgálását illetően.

Ungvár, 2016. március 17.