Megtartotta közgyűlését a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete

A KMKSZ alapszervezeti közgyűléseinek végeztével megkezdődött a középszintű szervezetek gyűléseinek időszaka. Március 12-én tartotta soros közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezete Gulácsy Géza, a KMKSZ általános alelnöke és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványa igazgatójának elnöklésével. Az eseményen jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az Ukrán Parlament képviselője.

A gyűlést a középszintű szervezet elnöke, Gulácsy Géza nyitotta meg. A napirendi pontok elfogadása után az elnöki beszámoló következett a 2015-ös évi működésről. Az elnök a legfontosabb politikai tevékenységnek a helyhatósági választásokon való részvételt jelölte meg. Elmondta: Annak ellenére, hogy az ukrán belpolitikai és gazdasági helyzet rengeteg magyar idősebb és fiatal férfit, valamint nőt késztetett ideiglenesen vagy véglegesen távozásra szülőföldjéről, a magyarság megfelelően tudta magát képviseltetni megyei és járási szinten is. A megyei listával kapcsolatban Gulácsy Géza beszámolt arról, hogy Csongor, Barkaszó, Izsnyéte és Fornos bizonyult a legsikeresebbnek a választáson 40-50%-os arányokkal. A magyar falvakban a megyei listára 2120 szavazat, a járási listára 2272 szavazat érkezett. Érdekességképpen az elnök kiemelte, hogy a Munkácsi járásban 3303 szavazatot kapott a KMKSZ, ami azt jelenti, hogy a szavazatok egyharmad része nem magyaroktól érkezett, tehát a magyar párt képes volt nem magyar nemzetiségűeket is mobilizálni. Jelenleg a Munkácsi Járási Tanácsban 4 KMKSZ-képviselő van. A négy képviselő Tóth Margit vezetésével külön frakciót alakított a tanácsban.

Az elnök a járási szavazatok mellett beszélt a városi szinten begyűjtött szavazatokról is. A Munkácsi Városi Tanácsba három képviselő jutott be a KMKSZ listájáról. A felsorolt eredmények fényében Gulácsy Géza a választáson nyújtott teljesítményt jónak értékelte. Úgy vélte, a tavalyi önkormányzati választásokon, amit a magyarság számarányának megfelelően képes elérni, azt sikerült elérnie: „Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes az eredményünk. Ha minden magyart mobilizálni tudtunk volna, kevesebb lett volna azoknak a magyaroknak a száma, akik ukrán pártokra szavaztak, akkor még jobb eredményeket érhettünk volna el” – tette hozzá az elnök.

Egyebek mellett beszélt az ukrán kisebbségi nyelvtörvény végre nem hajtása által okozott problémákról, illetve a magyar iskolákban lévő tankönyvhiányról. Ezzel kapcsolatban Gulácsy Géza elmondta, hogy hézagpótló szükségmegoldásként a KMKSZ létrehozott egy elektronikus tankönyvtárat, amely a szervezet honlapján, a kmksz.com.ua weboldalon érhető el. A honlapon 150 magyar nyelvű tankönyv található.

Az elnök évértékelő beszédében részletesen beszámolt a középszintű szervezet működéséről, érintve a vízumtámogató nyilatkozatok kiadását, a magyar–magyar kapcsolattartási támogatást, valamint beszélt a szervezet által rendezett kulturális eseményekről is, mindemellett kiemelte a Kárpátalján a működését 125 éve megkezdő első vízierőmű emlékjelét, amelyet a szervezet állított a tavalyi év októberében Frigyesfalván.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a munkácsi közép­szintű szervezet közgyűlésén megköszönte a 2015-ös munkát a tagoknak, szintén kiemelve az önkormányzati választásokon elért eredményeket. A sikeres szavazói tevékenység eredményeképpen mind a megyei, mind pedig a járási és városi tanácsokban sikerült több fontos pozíciót betölteni magyar képviselőknek, amit az elnök elmondása szerint igyekeznek majd kézzelfogható eredményekre váltani.

Brenzovics László kitért a jelenlegi ukrán kormányválságra, illetve politikai helyzetre. Elmondása szerint az ukrán konfliktushelyzet mellett az ukrán politikai huzavona is jelentős mértékben akadályozza a beígért reformok megvalósulását. A KMKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a jelek szerint a negatív körülmények ellenére a magyar állam továbbra is kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, igyekszik élhetővé tenni a vidéket a szülőföldjükön megmaradni akaró magyarok számára, amely érezhető például a pedagógusi, orvosi, vagy éppen a gyermekétkeztetési támogatásokban, nem beszélve a Keleti Partnerség programról. Az elnök beszédében kitért az elkészült Egán Ede-tervre, amelynek támogatásáról az elmúlt héten döntött a magyar kormány. Az említett program keretében a magyar állam – vajdasági mintára – egy rendkívül nagy tőkeinjekciót juttat Kárpátaljára, amelyet majd a KMKSZ pályázati formában fog szétosztani a helyi pályázó vállalkozók között.

Az elnök beszélt a már említett Keleti Partnerség program folytatásáról is. Elmondása szerint idén több munkácsi járásbeli iskola és óvoda is részt fog venni a programban.

A középszintű szervezet ellenőrző bizottságának beszámolója után a közgyűlés kielégítőnek találta a szervezet 2015-ös évi munkáját.

R. Sz.