A parlament szubvenciót szavazott meg a szakképzés támogatására

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa módosította a költségvetési törvényt a szakképző intézmények finanszírozásának biztosítására. A módosító indítványt 305 honatya szavazta meg – jelentette az Ekonomicsna Pravda.

Korábban a Kárpátalja is beszámolt arról, hogy a tavaly decemberben elfogadott állami költségvetés a fenntartók, tehát a megyei alárendeltségű váro­sok és a megyei önkormányzatok költségvetésére hárította a szakképző intézmények finanszírozását, miközben forrást nem rendelt a feladat mellé. A kialakult helyzet számos esetben az oktatási intézmények puszta létét is veszélybe sodorta, miután a fenntartó települések nem kívánják és sok esetben nem is tudják felvállalni a vidékről, nemegyszer az egész megye területéről (vagy akár annak határain túlról) érkezett diákok képzését. Ráadásul szakértők szerint a kormány alkotmányos mulasztást követett el ebben az esetben, hiszen az alaptörvény 53. cikkelye kötelezővé teszi a középiskolai oktatást, biztosítja annak ingyenességét a szakképzéssel egyetemben, s ezt állami feladatként határozza meg.

Mindenesetre a költségvetés mostantól úgy rendelkezik, hogy bár a szakképzés finanszírozása továbbra is a helyi költségvetések feladata marad, a diákok középiskolai végzettségének megszerzésével összefüggő normatív kiadásokat az állami oktatási szubvencióból fedezik. Emellett a központi költségvetés szubvenciót állapít meg a helyi büdzsék számára a szakmunkásképzéssel összefüggő folyó kiadások támogatására, amelyet ugyanúgy havi két alkalommal fognak átutalni, mint az oktatási vagy az egészségügyi szubvenciót.

(eparavda.com.ua/szcs)