Az igazi művészet erősebb mindennél

Emléktáblát és iskolamúzeumot avattak Horváth Anna beregszászi képzőművész tiszteletére

Január 22-én, a magyar kultúra napján avatták fel a Horváth Anna beregszászi festő, keramikus, szobrász és éremművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Ukrajna érdemes művésze tiszteletére készült emléktáblát és iskolamúzeumot a Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában, ezzel is tisztelegve a város talán legnevesebb képzőművésze előtt.

Az avatóünnepségen File Klára, az iskola igazgatója emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az intézmény egykori munkatársai, Horváth Anna és Drávai Gizella (kinek emlékét szintén tábla őrzi az iskolában – az emlékjel Horváth Anna alkotása) Beregszász kulturális életének mozgatórugói, meghatározó személyiségei voltak. Drávai Gizella tankönyvíró, magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Horváth Anna képzőművész munkatársak voltak, s mindketten nagy hatást gyakoroltak növendékeikre, akiknek ez felnőttként is kihatott életük alakulására. Horváth Anna, Anna néni évtizedeken keresztül vezetett művészettörténeti szakkört gyerekek számára, s a foglalkozások alkalmával nem csupán a diákok szépérzékét formálta, de rámutatott az emberi értékekre, az egyetemes kultúra megismerésének fontosságára is. Aktív részese és szervezője volt számos, magyarságunk megmaradását szolgáló intézménynek. Művészetét az emberek iránti tisztelet, a szülővárosa iránti szeretet hatja át. „Az ízléstelen dolgok a múlté lesznek, csak az igazi művészet marad meg, mert erősebb mindennél” – ebben a hitben élt.

Erdei Péter beregszászi magyar konzul abbeli reményét fejezte ki, hogy az iskola bejáratánál elhelyezett emléktábla ihletet ad majd a mellette elhaladó diákoknak, hogy kipróbálják magukat a kultúra különböző ágazataiban, hogy a kudarctól soha ne riadjanak meg, s próbálják megtalálni a saját útjukat az önkifejezéshez.

Az iskola tanulói, Jászik Ádám, Balogh Sándor, Baráth Bence, Illyés József és Kota Edina zenés-verses előadással tisztelegtek Horváth Anna emléke és a magyar kultúra napja előtt, majd File Klára és Erdei Péter leplezték le Horváth Anna emléktábláját, amelyet Bökényi Anna, a Gyermek Művészeti Ház munkatársa készített.

A tábla leleplezését és az iskolamúzeum felavatását követően Fring Erzsébet, az iskola szervezőpedagógusa, Horváth Anna emlékének egyik leghűbb őrzője, az iskolamúzeum megálmodója és megtervezője mondott köszönetet mindazoknak, nevezetesen a Beregszászi Polgármesteri Hivatalnak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek (előbbinek a járólap, utóbbinak a kiállítóállványok, üvegkeretek megvásárlásáért), az iskola gondnokának és könyvtárosának a kitartó segítségért. Idézte Anna néni egy gondolatát, munkájának vezérfonalát: „A mát jól kell csinálni.”

Anna néni egykori tanítványa, Finta Éva költő kiemelte: a nagy ember minden közegben és minden mérték szerint nagy, ezért Horváth Annára olyan emberként kell tekinteni, aki kisvárosi lányként is örök érvényűt alkotott. Máté Magdolna, Anna néni barátnője, fogadott unokája egy apró lószoborral gazdagította a kis múzeumot, amely remélhetőleg sok isteni tálentummal megáldott személynek ad majd iheletet.

Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének tiszteletbeli elnöke, Anna néni egykori szomszédja a művésznőre emlékezve elmondta: azokban a nehéz időkben, amikor a hatalom a hétköznapi élet minden területére diktatórikusan ránehezedett, amikor meg volt szabva, hogy mit és miről kell alkotnia egy művésznek, ő meg tudta találni az alkotás azon útját, hogy ne kelljen megalkudnia. Munkásemberek gyermeke volt, akikhez élete végéig hű maradt, művészi szintre emelve fel az egyszerű munkásemberek életének megjelenítését. Nemcsak művészként, de emberként is hűséges, bátor és bölcs volt, soha meg nem alkudott, mindenben lehetett rá számítani. Sok mai neves kárpátaljai művészt segített pályája elindításában. S ma, amikor csak az anyagi érték számít, amikor a művészet közel sincs a megérdemelt helyén, kijelenthetjük, hogy van Beregszásznak egy műveiben kiemelkedő, ismert és elismert művésze. Végezetül Pilipenko Marianna, a városi oktatási főosztály vezetője emlékeztetett Anna néni egy ígéretére: akkor, amikor végre kiállítóteremben mutatják be munkáit, lélekben ott lesz annak megnyitásakor.

Az iskolamúzeumban Horváth Anna több tucatnyi eredeti rajza, grafikája, számos kisplasztikája, szobra, több általa készített érme is megtekinthető. A terem egyik falát egy, a művésznő otthonából áthozott egyszerű plakát foglalja el, amelyet Anna néni otthona egy üres falára erősített fel, részben megfestette, egy részére pedig mindig legújabb munkáit aggatta. Személyének bővebb megismerését életét és munkásságát bemutató fényképek, életrajzi adatok szolgálják. A terem egy részét Drávai Gizellának szentelték. Itt egy füzetbe várják mindazok visszaemlékezéseit, akiknek van még kedves emlékük a tanárnőről.

Az iskolában ezzel nem zárult le a művésznő emléke előtti tiszteletadás: a közeljövőben az intézmény hivatalosan is felveszi majd Horváth Anna nevét.

Espán Margaréta

Forrás: KárpátaljaLap.net