Nincs megalkuvás magyarságban és művészetben

Ahol először törte át a vasút az Északkeleti-Kárpátokat

Himnuszunk születésnapjára, a magyar kultúra napjára emlékezve Bátyúban a helyi középiskola dísztermében színvonalas kulturális programmal készültek a helybéliek, valamint a Nagydobronyból érkezett vendégeik.

Az ünnepség nyitányaként Séra Dániel bátyúi középiskolás nagy átéléssel szavalta el Kölcsey Ferenc Himnuszát, majd Szántó Edit, a KMKSZ Bátyúi Alapszervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta: „Egy globalizálódó világban, információrobbanás korszakában élünk, amikor a médiából, az internetről áradó általános értékzavar, sokszor fejtetőre állított értékek vesznek körül bennünket. Ebben a helyzetben kapaszkodóra van szükség, igazodási pontokra, hogy a helyes értékrendet fel tudjuk állítani. Azt mondják, a fa a szélvihar támadásaira gyökereivel válaszol. Nekünk is ebben az értékzűrzavarban, vagyis az értéktelenség zűrzavarában fontos visszanyúlnunk gyökereinkhez. Fontos meggondolni, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk. Meg kell találnunk személyi identitásunkat, ezt pedig egy nagyobb közösség, a nemzet identitástudatából tudjuk leginkább levezetni.”

Az ünnepi műsorban elsőként az Ember Orsolya vezette Bátyúi-Újbátyúi Református Vegyeskar lépett színpadra kórusművekkel és református énekekkel.

Mányi István beregszászi ma­gyar konzul elmondta, hogy bár fiatal ünnep a magyar kultúra napja, de talán mégis egyik leg­szebb ünnepünk. Bartók Bé­lát idézve kijelentette: „A kultúrát nemcsak befogadni kell, hanem művelni is.” Elmondta, hogy 2016 Bartók-emlékév, hisz 135 éve született a nagy zeneszerző, az idén ezt többször és több helyen szeretnék méltóképen megünnepelni. A konzul úr hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak eddig is szívügye volt a kárpátaljai magyarság sorsának javítása és anyagi eszközökkel való támogatása, s ez az idén még inkább így lesz.

A Bátyúi Művelődési Ház hagyo­mányőrző kiscsoportja Va­ka­ró Katalin és Buda Zsanett fel­ké­szítésében népi gyermekjátékokat mutatott be, később néptáncokat adott elő.

Sin József, a Beregszászi Já­rá­si Tanács és a KMKSZ Be­reg­szászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke köszöntőbeszédében kultúránk nemzetmegtartó szerepét emelte ki. Az Isten nemzetünket különösen tehetséges emberekkel áldotta meg, akiknek köszönhetően példátlanul gazdag kultúrát örökölhettünk. Ennek ápolását, gazdagítását támogatja a jelenlegi kultúrabarát magyar kormányzat, amit mi is érezhetünk, akik kisebbségben és háborús körülmények között élünk – fogalmazta meg Sin József.

A Balogh Mária vezette Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub tagjai léptek fel ezután, akik tréfás, dalos műsorukkal minden nézőt megnevettettek.

Köszöntötte a magyar kultúra napját ünneplőket Dmitrij Taranyenko, Bátyú új polgármestere is, hangsúlyozva, hogy ismeri ennek az új magyar ünnepnek a fontosságát. Elmondta, hogy minden nép számára fontos az anyanyelve, jelképei, zászlaja, himnusza, ezeknek tiszteletére meg kell tanítani a felnövekvő nemzedéket is. Köszönetet mondott az ünnepség szervezőinek és a bátyúi hagyományőrző csoportok vezetőinek.

Nagy tapsot kaptak a Katona Mironova Berta és Hidi Erika által felkészített, hagyományos népviseletbe öltözött nagydobronyi fiatalok, akik tánccal, dalokkal színesített hazafias műsorukkal arattak nagy tetszést.

Az ünnepi rendezvény zárásaként immár hatodik alkalommal lépett színpadra Bátyúban a tiszaéterfalvai Kokas Banda, akik a magyar népzenét bemutató színvonalas koncertjük után fergeteges táncházat tartottak.

A maradandó élményt nyújtó rendezvény megszervezését és lebonyolítását a KMKSZ BKSZ támogatta.

dózsa

Forrás: KárpátaljaLap.net