Megoldódni látszik a gyermekétkeztetés problémája

Mint ismeretes, az elfogadott országos költségvetés az idei évben nem kecsegtet túl sok jóval. A kárpátaljai városok jóval kevesebb anyagi forrással rendelkeznek, mint például a tavalyi, gazdaságilag egyébként sem virágzó évben. Emiatt többek között az 1–4. osztályosok, illetve az óvodások számára sem jut az elfogadott költségvetésben megfelelő mennyiségű, előirányzott pénzösszeg arra, hogy ingyen étkezzenek. Így a megfelelő források híján a városi tanácsok saját büdzséjükből vagy külső forrásokból próbálják megoldani a problémát.

Orosz Géza, Beregszász al­pol­gármestere lapunknak elmondta, hogy a büdzsé ilyen direkt módon való felhasználása törvénytelen, mivel az adott évre előírt összegeknek meghatározott felhasználási feltételeik vannak. Tehát a kisiskolások és óvodások számára nem fedezheti csak úgy a város vezetősége az étkeztetésüket, hacsak nincs arra célirányosan kijelölt összeg a büdzsében. Az alpolgármester ugyanakkor rávilágított arra, hogy egy speciális program keretében feloldhatóvá válhat a probléma, ugyanis a törvény ezt az opciót biztosítja. Ennek az előkészítése, részletes kidolgozása azonban időt vesz igénybe, de Beregszász városának képviselői teljes erőbedobással dolgoznak rajta – fogalmazott az alpolgármester. Orosz Géza lapunknak elmondta, hogy az oktatási főosztály által készített programra fordított összeg megközelíti a 2 millió hrivnyát, amelyre pályázatot fognak majd kiírni. A beérkező pályázatok anyaga alapján (amely valószínűleg tartalmazni fogja, mennyi pénzre van szüksége a pályázónak az alsósok étkeztetésére) a városi tanács dönti majd el, ki fogja működtetni az iskolák menzáit. Eddig úgy néz ki, a szülők mentesülnek bármilyen erre fordított összeg kifizetése alól.

Az Ungvári Városi Tanács – Kulin Zoltán képviselő elmondása szerint – azon kisiskolások és óvodások étkeztetését, akik hátrányos (anyagi és egészségügyi) helyzetben vannak, teljes mértékben át fogja vállalni. A nem hátrányos helyzetben lévő alsó osztályosok számára pedig a szülők lesznek kénytelenek nem kevesebb mint 60% százalékát biztosítani annak az összegnek, amit majd a gyermekek étkeztetésére fordítanak. Hogy mennyi is pontosan a 60%, arról még nincs információ. A képviselő elmondása szerint a szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, ám a mechanizmusa – amely majd a törvényes kereteket biztosítja –, csakúgy, mint Beregszász esetében, kidolgozásra vár. Ahhoz, hogy jogszerű legyen a kisiskolások étkeztetésének a támogatása, a város költségvetéséből összegeket szükséges átcsoportosítani, ami csak a törvényi kereteknek megfelelően történhet meg. Amennyiben sikerül kigondolni egy működőképes, „iskolai étkezdékbe pénzt átcsoportosító” tervet, onnantól mind az óvodások, mind pedig az alsósok tele hassal tanulhatnak iskolaidő alatt.

Angyalossy-Krisinec Katalin, a Munkácsi Városi Tanács oktatásügyi osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy Munkács váro­sá­ban lényegében megoldódott az étkeztetés problémája. Az oktatásügyi vezetőtől kapott információk szerint a városi tanács már 2015 decemberében elfogadott egy olyan programot, amely lehetővé tette az ingyenes étkezést az 5–11. osztályos rászoruló, árva, félárva és olyan gyermekek számára, akinek az egyik szülője katonai szolgálatot teljesített a konfliktus alatt. Ebbe a programba már csak bele kellett fűzni a kisiskolásokat és óvodásokat a tanácsnak, amit információink szerint már meg is tettek.

Csapon azonban nem ilyen fényes a helyzet. Balogh Oszkár, Csap alpolgármestere elmondta, hogy mivel még nincs a városnak pontos terve arra, hogyan kü­szö­böl­jék ki ezt a problémát, ezért ideiglenes megoldásokhoz kell folyamodni. Az alpolgármester első számú célként az iskolák étkezdéinek fenntartását jelölte meg. Ennek egyik módja, hogy az igazoltan szociálisan hátrányos helyzetben lévő szülők leadják a helyzetüket igazoló megfelelő, törvényes dokumentumokat, valamint a napközit igénybe vevő szülők, lehetőségük szerint, átvállalják gyermekeik étkeztetésének költségeit. Az alpolgármester elmondása szerint a Csapi Városi Tanács jelen pillanatban kivár, hátha az állami döntéshozó szerv megváltoztatja az országos költségvetésben foglaltakat, aminek eredményeképpen az alsó osztályos és óvodás gyermekek „széles köre” ingyen étkezhetne. De addig is próbálják a fent említett módon fenntartani az iskolai étkezdéket.

Csap városának a mohácsi támogatásból 2015 második félévében sikerült a magyar iskolákban ingyen étkeztetnie a kisiskolásokat, ám most sokkal több pénzre lenne szükség, hiszen jóval több gyermek igényelné azt. Ugyanakkor az alpolgármester azt is elmondta, hogy amennyiben sikerül megfelelő forrást találnia a városnak, lehetőség lenne az étkeztetés széleskörű megoldására.

Amint láthatjuk, városaink vezetősége igyekszik nem megfeledkezni a kisiskolások és óvodások szükségleteiről, de mint mindig, minden a pénzen múlik. Azok a városok, amelyeknek az ez évi költségvetése megengedheti kicsiny gyermekeink étkeztetését, igyekszenek törvényes keretek között megoldani azt, de ehhez működőképes programterv kell. Ezeket a terveket a városi tanácsok külön tárgyalják január 18–22. között. A programokról több konkrétumot csak ezután fogunk tudni, de annyi biztos, hogy a januári és februári hónap az „étkeztetési mechanizmusok” kidolgozásáról szól majd ott, ahol ez még nem készült el.

A magyar óvodások étkeztetése a már tavaly sikeresen működő, a magyar állam által kiírt gyermekétkeztetési pályázat keretében ez éven is folytatódni fog. Valamint amennyiben a helyi önkormányzatoknak nem sikerül megoldaniuk az alsó osztályos tanulók étkeztetését, úgy valószínűleg a magyar állam ebben is részt vállal majd.

Szaniszló Róbert

Forrás: KárpátaljaLap.net