A Rákóczi-főiskola 2016-os felvételi eljárásáról

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és az intézmény kötelékében működő Felsőfokú Szakképzési Intézet a 2016-17-es tanévre is felvételt hirdet különböző szakokra.

A felvételi eljárásról dr. Szakál Imrét, a II. RF KMF Felvételi Bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

szakal_imre

A Rákóczi-főiskolára az eddigi évekhez hasonlóan a következő tanévben is négy képzési szintre jelentkezhetnek a felvételizők: „molodsij specialist”, baccalaureus („bakalavr”), specialista és mesterképzés (magiszter). Molodsij specialist szintre az általános iskolai végzettséggel rendelkezők felvételizhetnek, vagyis olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik már elvégezték a 9. osztályt. A Felsőfokú Szakképzési Intézetben két tantárgyból tehetnek belső felvételi vizsgát a diákok: egyet ukrán nyelvből, egyet pedig a szakiránynak megfelelő tantárgyból. Alapképzésre (azaz baccalaureus, bakalavr szintre) középsikolai végzettséget igazoló okmánnyal és független tesztközpontban szerzett tanusítvánnyal (szertifikát) rendelkező tanulók felvételizhetnek. Továbbá második évfolyamra jelentkezhet az, aki bármilyen szakirányú molodsij specialist vagy baccalaureus (bakalavr) szintű diplomával rendelkezik, vagy aki alapképzésben már legalább egy lezárt évvel rendelkezik. Ebben az esetben szaktárgyi felvételi vizsgát kell tennie a Rákóczi-főiskolán. Alapképzésre minden szakra kötelező az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés, valamint két másik tárgyból tett külső független tesztvizsga. 2016-ban az alapképzés első évfolyamára, nappali tagozatra csak elektronikus úton lehet benyújtani a jelentkezést. Ennek kapcsán a Rákóczi-főiskola felvételi irodája konzultációs lehetőséget biztosít és segítséget nyújt a felvételizők számára.

Specialist szintre és mesterképzésre (magiszter) bármilyen alapképzésben szerzett diplomával jelentkezhetnek a felvételizők.

A nappali képzés mindenki számára ingyenes, míg a levelező költségtérítéses. Amennyiben a diák két szakot választ, egyet nappalin, egyet levelezőn, mindkettőt költségmentesen végezheti.

A következő évtől kezdve a nem állami fenntartású intézményeknek jogukban áll úgynevezett kedvezményezett kategóriákat meghirdetni. Ennek megfelelően a meghatározott kategóriákba tartozó jelentkezők felvételi versenyen kívül kerülhetnek be az intézménybe, amennyiben teljesítik a felvételi követelményeket. A II. RF KMF élve a lehetőséggel több kategóriát is megszabott. Molodsij specialist szinten 5 helyet különítettek el a roma nemzetiségű felvételizők számára. Baccalaureus (bakalavr) szinten ugyancsak minden szakon kedvezményben részesülhetnek a roma nemzetiségű tanulók, továbbá felvételi versenyen kívül kerülhetnek be azok a jelentkezők, akik olyan középiskolában szereztek érettségit, amellyel a Rákóczi-főiskola stratégiai megállapodást kötött, vagy sikeresen elvégezték a fősikola előkészítő tanfolyamát. Az utolsó kedvezményezett kategória a szórványvidékről érkező felvételizőket érinti: magyar nyelv és irodalom, tanítói és óvodapedagógiai szakokra ők versenyen kívül kerülhetnek be.
A következő tanévben ismét lehet jelentkezni a Rákócz-főiskolával együttműlödő Nyíregyházi Főiskola, Budapesti Corvinus Egyetem, Szent István Egyetem, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola beregszászi kihelyezett tagozataira. A jelentkezők külső független tesztelésen szerzett tanúsítvány nélkül felvételizhetnek gazdálkodás és menedzsment, kertészmérnök, állattenyésztő mérnök, katekéta-lelkipásztori munkatárs és katekéta szakokra.

A Rákóczi-főiskolára minden képzési formára július 11-től lehet jelentkezni a következő szakokra:

Felsőfokú szakképzés (molodsij specialist szint):

Szak A vizsgatárgyak Minimálisan elérendő pontszám

(12-es skálán)

Költség-hozzájárulás összege egy tanévre, UAH
Óvodapedagógia 1. Ukrán nyelv 4 0
2. Irodalom (magyar és világirodalom) 4
Szociális munka 1. Ukrán nyelv 4 0
2. Irodalom (magyar és világirodalom) 4
Számvitel és adóügy 1. Ukrán nyelv 4 0
2. Matematika 4
Alkalmazott matematika 1. Ukrán nyelv 4 0
2. Matematika 4
Turizmus 1. Ukrán nyelv 4 0
2. Földrajz 4

 

Alapképzés (BSc és BA szint):

Szak A benyújtandó szertifikátok és azok szintje  

Minimumpontszám

Vizsga-

eredmény súlya

Érettségi átlag súlya Költség-hozzájárulás összege egy tanévre, UAH
Nappali tagozat Levelező tagozat
Óvodapedagógia 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 2700
2. Ukrajna története 100 20 %
3. Idegen nyelvvagy Matematikavagy Biológia vagyFöldrajz vagyKémia 100  

50 %

Tanítói 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 2900
2. Matematika 100 20 %
3. Idegen nyelvvagy Ukrajna története vagyBiológia vagyFöldrajz vagy Kémia 100  

50 %

Történelem 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 4270
2. Ukrajna története 100 50 %
3. Idegen nyelvvagy Földrajz vagyMatematika vagyBiológia vagyKémia 100  

20 %

Ukrán nyelv és irodalom 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 50 %  

10%

0 4270
2. Ukrajna története 100 20 %
3. Idegen nyelvvagy Földrajz, Matematika vagyBiológia vagyKémia 100  

20 %

Magyar nyelv és irodalom 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

 

10%

0 4270
2. Idegen nyelvvagy Magyar nyelv (a jelentkezők a főiskolán tehetnek vizsgát magyar nyelvből) 100 50 %
3. Ukrajna történetevagy Földrajz vagyMatematika vagyBiológia vagyKémia 100  

20 %

Angol nyelv és irodalom 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 4270
2. Idegen nyelv (Angol nyelv) 100 50 %
3. Ukrajna történetevagy Földrajz vagyMatematika vagyBiológia vagyKémia 100  

20 %

Biológia 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 4270
2. Matematika 100 20 %
3. Biológia vagyKémia vagyFöldrajz vagyIdegen nyelv vagyUkrajna története 100  

50 %

Földrajz 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 4270
2. Földrajz 100 50 %
3. Ukrajna történetevagy Matematikavagy Biológia vagyKémia vagy Idegen nyelv 100  

20 %

Matematika 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0 4270
2. Matematika 100 50 %
3. Biológia vagyFöldrajz vagy Fizikavagy Kémia vagyIdegen nyelv 100  

20 %

Kémia 1.Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

0  

 

4270

2. Matematika 100 20 % 0
3. Kémia vagyBiológia vagyFöldrajz vagyIdegen nyelv vagyUkrajna története 100  

50 %

0
Turizmus 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

 

0

 

4270

2. Ukrajna története 100 20 %
3. Földrajz vagyIdegen nyelv vagyMatematika vagyBiológia vagyKémia.  

100

 

50 %

Számvitel és adóügy 1. Ukrán nyelv és irodalom 100 20 %  

10%

 

0

 

4270

2. Matematika 100 50 %
3. Földrajz vagyIdegen nyelv vagyUkrajna történetevagy Biológia vagyKémia  

100

 

20 %

 

Egyetemi szintű (specialist) képzés

Képzési ág Szak Költség-hozzájárulás 1 tanévre, UAH
Nappali Levelező
Oktatás Tanítói 0 3020
Oktatás Biológia 0 4460
Oktatás Történelem 0 4460
Oktatás Ukrán nyelv és irodalom 0 4460
Oktatás Magyar nyelv és irodalom 0 4460

 

Egyetemi szintű (Magiszter) képzés

Képzési ág Szak Költség-hozzájárulás 1 tanévre, UAH
Nappali Levelező
Oktatás Matematika 0 4460

 

Ukrajnában nem akkreditált képzési programok

 

Szak Egy tanév ára, UAH Felsőoktatási intézmény, amelyikkel együttműködésben kerül meghirdetésre a szak
Gazdálkodás és menedzsment 0 Nyíregyházi Főiskola
Kertészmérnök 0 Budapesti Corvinus Egyetem
Állattenyésztő mérnök 0 Szent István Egyetem
Katekéta-lelkipásztori munkatárs 0 Sárospataki Református

Teológiai Akadémia

Katekéta 0 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma