’56 emlékének köszönhetjük a mai Magyarországot

Az ungvári börtön falán 2006-ban elhelyezett márványtáblánál emlékezett Ungvár magyarsága az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra. 59 évvel ezelőtt a magyar forradalmat eltipró szovjetek több száz magyar forradalmárt hurcoltak Ungvárra, ahol a börtön épületében vallatták őket a KGB-s kihallgatók, és hozzájuk hasonlóan a forradalommal szimpatizáló kárpátaljai magyar fiatalokat is. Az ő emléküket őrzi a Matl Péter munkácsi szobrászművész által alkotott emléktábla.

A Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által szervezett megemlékezésre idén a hűvös idő ellenére a szokottnál is többen kilátogattak, ahol Szabó János ungvári magyar konzul köszöntötte a megjelenteket.

Az emlékezők között ott volt Seszták Miklós, Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere is, aki ünnepi beszéde elején elmondott egy történetet egy idős bácsiról, aki bár nem volt hős, de évek múltán, a fiataloknak elmesélte ’56 igazságát. „És az ilyen, legyintve lesajnált, az igazságot őrző, egyszerű sorsú emberek történetein felnőtt, magunkfajta fiatalok, fellelkesülve az igazságról szóló történeteken, egyszer csak véget vetettek Magyarországon a hazugságra épülő világnak.

És nekifogtak az építkezésnek: egy szabad, békés demokrácia, és egy önmagára büszke, határokon átívelő magyar nemzet felépítésének” – jelentette ki Seszták Miklós.

Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere a jövőre nézve meghatározó jelentőségű együttműködésnek nevezte a néhány nappal ezelőtt Kisvárdán létrehozott Tisza Európai Területi Társulás megalakulását, amely Magyarország és Ukrajna közös fejlesztéspolitikai intézményeként, jelentős gazdaságélénkítő hatást gyakorolhat a két ország határ menti régióira.

Dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője az ’56-os magyar forradalmat méltató beszédében kiemelte: „Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy abban az időben a kárpátaljai magyarság talán még súlyosabb helyzetben volt, mint az anyaországi, hiszen a szovjethatalom idekerülése után a magyar férfilakosságot megtizedelték. Az anyaországtól pedig szögesdrótokkal, farkaskutyákkal elzárták Kárpátalját. Ennek ellenére érződött, és tettekben is megvalósult a kárpátaljai magyarok szolidaritása a magyarországiak harca iránt. Fiatalok, gyerekek terjesztettek röplapokat, és más tevékenységet is folytattak, amivel kifejezték ezt a szolidaritást, amelyet Kárpátalja egész lakossága, nemzetiségtől függetlenül, kétségtelenül érzett.

Annak ellenére, hogy a forradalom elbukott, rendkívül fontos szerepe volt abban, hogy ez az élet- és emberidegen rendszer, a kommunista rendszer megbukott. A forradalmárok példát mutattak a következő nemzedék magyarságának abban, hogy a szabadságért, a függetlenségért mindig, a legnehezebb körülmények között is érdemes kiállni.” A KMKSZ elnöke a mai ukrajnai helyzetet értékelve elmondta: „Nem lehet szabad egy olyan nép, amely a választások alkalmával eladja a szavazatát. Nem lehet szabad az a nemzet, amely arra törekszik, hogy kisebbségeket nyomjon el. Nem lehet európai egy olyan állam, amely nem tartja be a saját maga által meghozott törvényeket. Nehezen megy, de nekünk törekedni kell arra, hogy itt, Kárpátalján is megvalósuljon egy olyan élet, amely bennünket végérvényesen az európai demokratikus folyamatokhoz köt. Ami lehetővé teszi, hogy visszaintegrálódjunk abba az európai térségbe, ahova Kárpátalja mindig is tartozott. Jelenleg ezt nem fegyverrel kell megtennünk, hanem a választásokon való részvétellel, amikor olyan pártokra szavazunk, akik képviselik a lakosság többségének az akaratát, amely egy európai, demokratikus Ukrajna. Ahol tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait is” – jelentette ki Brenzovics László.

Zubánics László, az UMDSZ elnöke a forradalom példája alapján rámutatott a nemzeti egység erejére, és a fiataloknak a változásokban vállalt szerepére. Majd arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, hogy tegyenek eleget állampolgári kötelességüknek és menjenek el szavazni vasárnap. Majd a következőkkel zárta beszédét: „Reméljük, magyar jövő és magyar felemelkedés lesz itt még Kárpátalján. Ehhez nekünk is hozzá kell tenni a magunkét.”

Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke számszerű adatokkal és egykori áldozatok és hősök személyes történeteinek felidézésével igyekezett bemutatni a szovjet megtorlás kegyetlenségét.

A megemlékezésre több ukrán vezető is eljött, hogy fejet hajtson ’56 hőseinek emléke előtt, többek között: Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Olekszander Fetyik, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Viktor Pohorelov, Ungvár polgármestere, és Jurij Csuma, a Kárpátaljai 9. Számú Büntetés-végrehajtási Intézet igazgatóhelyettese.

Végül az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola diákjai emlékeztek kis műsorukkal az ’56-os magyar forradalomra és szabadságharcra. Ádám Sándor 8. osztályos tanuló részleteket mondott Kassák Lajos A diktátor című verséből. Csorni Krisztián Ernesto Pinto Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz című versét mondta el, majd Keszler Bernadett Marcsák Gergely gitárkíséretével énekelte a Mert a Haza nem eladó kezdetű dalt.

Badó Zsolt

(KárpátaljaLap.net)