Magyar szempontból nagy a tét a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választásokon

A kárpátaljai magyarság szempontjából nagy a tétje a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választásoknak, ugyanis az eddigieknél sokkal rosszabb feltételek mellett kell megőriznie pozícióit a helyi önkormányzatokban, jóllehet reményre ad okot, hogy a voksolás előtt összefogott a két meghatározó ukrajnai magyar szervezet.

A független Ukrajna történetében még nem fordult elő, hogy két választást azonos rendszer szerint tartottak volna. A jelenleg hatályos rendszer szerint a városi, járási és megyei tanácsokba, azaz önkormányzatokba a képviselők kizárólag pártlistákon juthatnak be. Egyéni jelöltek az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak a községek, nagyközségek és járási alárendeltségű városok tanácsaiba és a polgármesteri tisztségekbe választhatók.

Jelentős mértékben rontja a kárpátaljai magyar választók esélyeit az új ukrán választójogi törvény bonyolultsága és az, hogy a megyei, járási és városi tanácsokban a korábbi három helyett öt százalékos bejutási küszöböt határoztak meg, ami sok helyen rendkívül megnehezíti, egyes esetekben lehetetlenné teszi magyar képviselők megválasztását. A legutóbbi ukrajnai önkormányzati választásokon, amikor összesen 42 ezren szavaztak a külön induló két magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) jelöltjeire, azoknak alig sikerült átlépniük a három százalékos bejutási küszöböt a Kárpátalja megyei tanácsban. Most még tovább csökkentheti a magyarság választási esélyeit, hogy – a történelmi egyházak becslése szerint – 20-30 ezer szavazásra jogosult kárpátaljai magyar a katonai mozgósítás elől vagy munkavállalás céljából külföldre távozott. Magyar szempontból kedvezőtlen helyzetet teremt, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ukrán pártok sok magyar jelöltet indítanak a listáikon, ezzel szavazatokat vonva el a magyar pártoktól.

A veszélyeket felismerve szeptember elején – első ízben – választási megállapodást kötött a KMKSZ és az UMDSZ, aminek köszönhetően azokon a helyeken, ahol egyik szervezetnek sincs esélye arra, hogy külön-külön bejusson az önkormányzatokba, egy listát indítottak. A megyei listát így névleg a KMKSZ állította, de arra fele-fele arányban mindkét szervezet jelöltjei felkerültek, míg Beregszász városban az UMDSZ állította a listát, és arra mindkét szervezet paritásos alapon adott jelölteket. A két szervezet listáin a helyhatósági választások minden szintjén összesen 452 jelölt szerepel, és jelölteket állítottak a megyei tanács képviselőinek megválasztására kijelölt 64 körzetből 53-ban, továbbá az ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi, huszti, técsői és rahói járási és városi tanácsok megválasztására kiszabott körzetek jelentős részében. A két magyar szervezet vezetői a választási összefogással kapcsolatban többször emlékeztettek arra, hogy a magyarságot érintő kérdésekben nincs nagy véleménykülönbség közöttük, ezért a jövőben biztosítani tudják majd a hatékony magyar érdekképviseletet. A helyhatósági választásokon való jó magyar szereplés rendkívüli fontosságát hangsúlyozva rámutattak: ha Ukrajnában végrehajtják a hatalom tervezett decentralizációját, az önkormányzatok szerepe felértékelődik, hatáskörük jelentősen kibővül és fontos döntések helyszínévé válnak. Egyetértés van közöttük azt illetően is, hogy a magyar szervezetek képviselőinek ott kell lenniük a döntéshozó szervekben, hogy lehetőségük legyen a kárpátaljai magyar közösség jogainak, érdekeinek megvédésére, céljainak megvalósítására. A helyhatósági választás fontosságára való tekintettel a kárpátaljai magyar vezetők arra buzdítják a választásra jogosult kárpátaljai magyarokat, hogy minél többen menjenek el vasárnap szavazni, s a voksaikat adják magyar pártokra és azok jelöltjeire. Kérik a külföldön tartózkodó kárpátaljai magyar szavazókat, hogy ha tehetik, a választás idejére térjenek haza és voksoljanak. Egyúttal – Petro Porosenko elnök napokban tett sajtónyilatkozatával összhangban – határozottan cáfolják azokat a rémhíreket, amelyek szerint vasárnap katonai behívókat kézbesítenének a szavazókörökben az urnákhoz járuló hadköteles férfiaknak. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnek arra, hogy jelenleg Ukrajnában nincs sem mozgósítás, sem pedig sorozás.

Forrás: mti.hu

(Kárpátalja.ma)