Újabb oktatási-nevelési intézmények újultak meg

Három, az Európai Unió Keleti Partnerségprogramja által megújult oktatási-nevelési intézményben a program keretében elvégzett fejlesztések átadására került sor október 21-én. A projekt keretében a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskolában, a Beregrákosi Óvodában és a nagyszőlősi járási Gyula épülő óvodájában került sor nagyobb lélegzetvételű fejlesztésre.

A tiszapéterfalvai átadón Barta József, a KMKSZ alelnöke, Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a tantestület jelenlévő tagjait, emlékeztetve, hogy a magyar állam számára a kárpátaljai magyarság szülőföldön magyarul való megmaradása nemzetstratégiai cél, s ebben a KMKSZ, mint a kormány stratégiai partnere is együttműködik. A különböző támogatások rendszerét a KMKSZ és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány dolgozza ki. Mindezek keretében az elmúlt 3 év során jelentős támogatás érkezett Kárpátaljára, amelyből közel 100 oktatási, nevelési és kulturális intézmény felújítására került sor. Szülőföldön való megmaradásunk érdekében fontos megőrizni és megerősíteni a magyar oktatást és annak versenyképességét, ennek egyik feltétele pedig az, hogy az intézmények megfelelő állapotban, megfelelő felszereltséggel várják a tanulókat és a tanárokat. A pedagógusok munkája most különösen fontos, a magyar állam a pedagógustámogatással is igyekszik megbecsülését kifejezni azok iránt, akik itt maradnak és vállalják küldetésüket.

Faragó László, Magyarország beregszászi konzulja köszöntőjében kiemelte: Magyarország sosem engedi el a határon túli magyarság kezét, és ahol lehet, ott igyekszik támogatni, segíteni azt, főleg a mostani, különösen nehéz időkben. Viszont nincs az a magyarországi segítség, ami elegendő lenne megmaradásunkhoz, ha a kárpátaljai magyarság nem tartana össze, és a sorsfordító pillanatokban nem mozdulna egy emberként. Amennyiben ez a jövőben is így lesz, Magyarország továbbra is gondot fog viselni Kárpátalja magyarságáról.

Virág László, a KMKSZ Tiszapéterfalvai Alapszervezetének elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a felnövekvő nemzedék a mi jövőnk, ők a garancia arra, hogy megmaradunk ezen a vidéken.

Az iskola szülői tanácsa nevében Danku Gábor köszönte meg a közel 680 ezer hrivnya értékű beruházást az illetékeseknek. Végezetül Faragó László konzul adta át a felújításra emlékeztető táblát az iskola igazgatójának, Újfalusi Lászlónak.

– A Keleti Partnerség programon belül majdnem teljes körű ablakcserére került sor: iskolánk 81 ablakát cseréltük ki, most már mindössze 4 régi ablakunk van – tájékoztatott az iskola igazgatója. – Óriási előrelépés ez számunkra. Iskolánk 1972 óta működik. Az eredeti, 1972-ben beszerelt, tehát már 43 éves ablakok olyan rossz állapotban voltak, hogy veszélyes volt még a tisztításuk is. Illetve olyan szinten engedték már be a hideget, hogy minden fűtési szezon előtt szigetelőszalaggal ragasztottuk be az ablakokat, hogy megóvjuk a meleget. Most, az új ablakokkal számítunk arra, hogy melegebb lesz az osztályokban és a gázfogyasztás is kevesebb lesz.

A fejlesztés az iskola 210 tanulója, 23 tanára és 13 további munkatársa számára biztosít jobb körülményeket a tanulásra, tanításra. A projekt keretében 2012-ben az iskola két tantermében kicserélték a padlót, illetve 6 ablakot. Az intézmény vezetősége pedig bízik abban, hogy az együttműködés ezzel nem ér véget, hiszen a lassan fél évszázados iskolában gyakorlatilag minden elavult már. Bár igyekeznek fokozatosan különböző felújításokat végezni, de a belső ajtók és a padló cseréje, a fűtési rendszer felújítása is régóta időszerű lenne már.

Szőlősgyulán Sápi Sándor, a település polgármestere köszönte meg a támogatásban való részvételt Dr. Brenzovics László parlamenti képviselőnek, a KMKSZ elnökének, valamint Magyarország konzulátusának.

Barta József arra emlékeztetett, hogy külföldi támogatók, így az érdi Egymásért Alapítvány, a Marika Barátai, illetve a World Servants sokféle projektet támogattak Ugocsában. Ők kezdték el 2010-ben az óvoda építését, amely – sajnos – nem fejeződött be a remélt időre. De sokak számára fontos a készülő intézmény, így a remények szerint hamarosan birtokba vehetik azt a település legifjabb lakói.

Faragó László konzul az óvodák fontossága kapcsán arról szólt, hogy a nevelés által ezek az intézmények kötnek össze bennünket Magyarországgal, Európával. Bár a magyarságnak  története során sokféle nehézséget kellett átélnie, ezek erősebbé, acélosabbá tették nemzetünket, s ezáltal maradhattunk meg nemzetként.

Szőlősgyulán több mint 15 éve nem működik óvoda, így a készülő, 60 gyermeknek, 3 csoportnak helyt adó óvoda különösen nagy fontossággal bír a település lakói számára.

Beregrákoson a helyi magyar óvoda tetőszerkezete újult meg a programnak köszönhetően.

Az átadón Bodnár Zsolt ungvári konzul a program kapcsán elmondta: a támogatással Ukrajna politikai, szociális és gazdasági reformtörekvéseihez kívánnak hozzájárulni, s az együttműködést legfőképpen azokon a területeken próbálják erősíteni, ahol az kézzelfogható előnyöket hoz a partnerek számára. A 2012/2013-as évben a partnerség keretében Kárpátalja 50 intézményében 76 fejlesztési projekt valósult meg, köztük a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karának épülete, továbbá számos iskola, óvoda, kulturális intézmény.

Tóth Margit, a KMKSZ Beregrákosi Alapszervezetének elnöke arról szólt, hogy egy olyan közösségben, mint a beregrákosi, amelyben a magyarság kisebbségben él, minden támogatás nagy fontossággal bír (Beregrákos az egyetlen falu a Munkácsi járásban Munkács városán kívül, amelynek számottevő magyar közössége van kisebbségi helyzetben– a szerk.). A közösség tagjai szeretnének megmaradni magyarnak, megőrizni anyanyelvüket. Ennek egyik színtere az óvoda, ahol a gyerekek magyarul tanulhatnak, játszhatnak. A megszerzett ismereteket pedig tovább bővíthetik majd a helyi magyar iskolában.

Brenzovics László örömét fejezte ki amiatt, hogy a tetőcserének köszönhetően a gyerekek méltóbb körülmények között nevelkedhetnek.

A 66 óvodás és az óvoda dolgozói nevében Jacina Natália óvodavezető köszönte meg a KMKSZ és a konzulátus segítségét, amely által az intézmény nem csupán szebb, de melegebb helyé is vált. Az óvodások pedig verses, dalos előadásukkal fejezték ki hálájukat, s tettek tanúbizonyságot arról, mennyire hasznos a magyarság számára az intézmény.

Az átadó a partnerségre emlékeztető tábla leleplezésével zárult.

(KárpátaljaLap.net/Espán M.)