Szabadkígyósi támogatás Kígyósnak

A kárpátaljai magyarság megsegítése programjához, melyet Magyarország kormánya kezdeményezett, csatlakozott a Békés megyei Szabadkígyós önkormányzata és lakossága is. A kapcsolatfelvételt a két település között Vass Ottó, Kígyós község beregszászi járási tanácsi képviselője, a KMKSZ képviselőcsoportjának tagja kezdeményezte. A kölcsönös egyeztetések után október 3-án látogatott el a szabadkígyósi képviselő-testület küldöttsége Balogh József polgármester vezetésével Kígyósra. A vendégeket Nagy Attila, Kígyós polgármestere és Vass Ottó, a Beregszászi Járási Tanács képviselője fogadta, majd a rövid beregszászi városnézés után a Kígyósi Községi Tanács képviselőivel, a kígyósi elemi iskola és óvoda, valamint az önkormányzat dolgozóival találkozhattak a vendégek. Az iskolában és óvodában Derceniné Ács Katalin igazgatóasszony kalauzolta a vendégeket, ismertette az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Megtekintették a szabadkígyósi küldöttség tagjai a kígyósi falumúzeumot, a könyvtárat, ismerkedtek a Kígyóson hagyományos beregiszőttes-készítés rejtelmeivel, melyekbe Sass Andrea avatta be az érdeklődőket. A kígyósi református templomot Vass Ottó presbiter mutatta be a vendégeknek.

A találkozó hivatalos részében Szabadkígyós és Kígyós községek polgármesterei szándéknyilatkozatot írtak alá a testvértelepülési kapcsolatfelvételről. A vendégek nem jöttek üres kézzel, a szabadkígyósiak által összegyűjtött adományt 1 millió forint összegben Balogh József, Szabadkígyós polgármestere adta át Nagy Attila polgármesternek. Emellett Szabadkígyósról szóló képeslapokat és más információs anyagot is hoztak vendéglátóiknak.

Kígyós polgármestere és Vass Ottó, a Beregszászi Járási Tanács jelenlegi képviselője és a „KMKSZ” UMP járási tanácsi képviselőjelöltje megköszönték a nagylelkű támogatást a kígyósi lakosok nevében. A vendéglátók kígyósi szőttesekkel, kígyósi borászok boraival és egy, a falut bemutató ismertetővel kedveskedtek a szabadkígyósi küldöttség tagjainak. A két település képviselői bizakodnak abban, hogy a  jövőben  Szabadkígyós és Kígyós szorosabbra fűzi egymás közt a kapcsolatot kulturális, oktatási, turisztikai és egyéb téren is.

Az adományt a kígyósi képviselőtestület döntése értelmében a kígyósi iskola és óvoda központi fűtési rendszerének kialakítására fordítják. A támogatás felhasználását egy, a képviselőtestület által kijelölendő bizottság felügyeli majd.

(KárpátaljaLap.net / V. O.)