Megalakult a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Civilszervezet

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2014-ben, a kárpátaljai polgárőrök megsegítésének céljából felvette a kapcsolatot a magyarországi Országos Polgárőrszövetséggel (OPSZ) és annak elnökével, dr. Túrós Andrással. Az OPSZ üdvözölte a kapcsolatfelvételt, majd nem sokkal később Nyíregyházán sor került egy találkozóra, ahol a KMKSZ és az OPSZ elnöksége tárgyalásokat folytatott az együttműködés lehetőségéről, amelynek célja a már említett, Kárpátalján tevékenykedő polgárőrség támogatása volt. Így idén nyáron már a kárpátaljai „polgárőr-válogatott” is részt vehetett az országos ifjúsági polgárőrtáborban, ahol elnyerték a Polgárőr-járőrverseny első helyezését. Az elmúlt hónapokban Mester András, a KMKSZ önkormányzati-gazdasági titkára tartotta a kapcsolatot a magyarországi Országos Polgárőrszövetség és a helyi polgárőrségek között, valamint a KMKSZ titkára kötötte össze egymással a helyi települések polgárőrségeit is, október 10-én, szombaton pedig megalakult a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Civilszervezet.

Az alakulóülést a jelenlévők döntése alapján Mester András, a KMKSZ önkormányzati és gazdasági titkára vezette le. Az ülésen jelen volt és beszédet mondott Nagy Ignác, Magyarország beregszászi konzulja, aki elmondta, hogy a szervezet megalakulásának és a szervezet „testét” alkotó polgárőrségeknek különösen nagy értékük van, hiszen ők azok, akik leemelvén egy jelentősebb terhet az állam válláról, segítik a rendőrség munkáját, valamint őrzik településük, szomszédjaik nyugalmát, békéjét. Elmondta, a polgárőrség közösségi szempontból is nagyszerű kezdeményezés, hiszen tagjai jobban megismerik egymást és községük lakóit, ezáltal szorosabbá válnak a kapcsolatok, hiszen segítségnyújtásra épülő viszonyok jönnek létre.

A szervezet alapszabályának elfogadása után a jelenlévők meghatározták a szervezet céljait, amelyek röviden a következők: a kárpátaljai magyar polgárőrök segítése, támogatása; programok (konferenciák, rendezvények) megszervezése.

Az alakulóülésen a résztvevők megvitatták a tagfelvétel kérdését is. Az ülés határozata szerint szervezeti tagnak jelentkezhetnek azon személyek(nemzetiségtől függetlenül), akik a különböző települések polgárőrségeiben tisztséget töltenek be. A szervezet nem zárja ki az ukrán vagy egyéb nemzetiségű tagokat, amennyiben egy aktív, működő polgárőrség tagjai. Döntés született a tagsági díjról is. Polgárőrségenként évi 50 hrivnyát kell befizetniük a szervezet részére, amely összeget az adott település polgárőrségének tagjai is összeadhatják.

A szervezet felépítésének és működésének megvitatása után az ülés tagjai megválasztották a szervezet elnökségét. Az elnök idősebb Orosz János, az izsnyétei polgárőrség vezetője lett. A szervezet általános alelnökévé Mester Andrást, a KMKSZ titkárát, Mezőgecse polgármesterét választották, külügyi alelnök Somi Zsolt, az alapszervezetek közötti kapcsolatokért felelős alelnök pedig Szimcsera Zsolt lett. A megyei elnökség mellett megválasztották a járási szervezetek elnökeit is: a szőlősi járási szervezet elnöke Gulácsi István, a beregszászi járásié Molnár László, a munkácsi járásié Lőrinc István, az ungvári járási szervezet elnöke pedig Jákim Sándor lett.

Az újonnan alakult társadalmi szervezet létrejötte előnyösen érinti majd a kárpátaljai polgárőrcsoportok munkáját. A felsorolt célok mellett a szervezet képes különböző pályázatokban jogi szinten is partnerévé válni a magyarországi szervezeteknek, ami nagyban megkönnyíti majd a helyi polgárőrségek mind anyagi, mind eszközbeli támogatását és működésük fenntartását.

(KárpátaljaLap.net / Szaniszló Róbert)