A szélsőjobb kárpátaljai szócsöve ismét magyarságunk megosztásán dolgozik

Október 13-án, kedden az egyik helyi magyar (legalább is magát annak mondó) hírportál hírei között Brenzovics is megsarcolná a vendégmunkásokat címmel jelent meg egy egészen felelőtlen, névtelen (!) írás, amely azt próbálja látványosan hiányos információs arzenáljával bemutatni, hogyan próbálja egy újabb adónemmel megsarcolni az ukrán állam az önhibájukon kívül külföldi munkavállalásra szorult embereket (közöttük magyarokat is), illetve hogyan asszisztál ehhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és ukrán parlamenti képviselő, Brenzovics László. Az említett cikk demagóg módon próbál az érzelmekre hatni, és beszél egy olyan törvénytervezet elfogadásáról, amely jelen pillanatban a rengeteg külföldön dolgozó ukrán állampolgár miatt akár aktuális is lehet.

A cikkben említett és első olvasatban elfogadott törvénytervezetről azt kell tudnunk, hogy ez még csak nyersanyag. Fel- és kidolgozatlan, szépen „lepapírozott” ötlet, terv, amelyet azzal a szándékkal nyújtottak be az ukrán törvényhozó testület elé elbírálásra, hogy az ukrán állam – mint ahogy a többi, nála fejlettebb ország – rendelkezzen egy olyan jogszabállyal, amely egyes esetekben segítségére lehet annak az állampolgárnak, aki külföldön legálisan vállal, vagy szeretne munkát vállalni. Bár a tervezetben valóban szerepel egy pont, amely említ egy adónemet, de korántsem adótörvény a tervezet, mint ahogy azt az említett portál beállítja. Az első olvasatban (ami az ukrán törvényhozásban igencsak feltételes mód) elfogadott tervezet a külföldi munkavállalás feltételeit és szabályait hivatott erősebben fogalmazva regulázni. A törvény azokat a feltételeket tisztázza, hogy hogyan tud egy ukrán állampolgár külföldön legálisan munkát vállalni. Így a törvény természetesen magába foglalja a munkavállalás adókötelezettségét is (a törvény adóról szóló része – nem mellesleg – még erősen kidolgozatlan), mivel ilyen esetben sem szűnünk meg ukrán állampolgároknak lenni. Továbbá a tervezet adóról szóló pontja viszont magával hozza azt a pozitívumot is (amely szintén ott van a tervezetben), hogy a törvény segítségével a külföldön eltöltött munkaévek is számítanak majd a nyugdíjszámfejtéskor, azaz a kint eltöltött munkaéveket is beszámítják majd a nyugdíjba menetelkor.

Tehát röviden: a törvénytervezet egy általános szabályozása a külföldi munkavállalásnak. A tervezet nem támogatja, hanem igyekszik kiküszöbölni a kettős adózás (amikor az állampolgár ugyanazon jövedelem után két országban adózik) anomáliáját. Természetesen a portál cikke a felsoroltakról nem tesz említést, ami arra utalhat, hogy nem olvasták a tervezetet, csupán hadonásznak a szavakkal, megmarkolván a lehetőséget, hogy támadhassák a szervezetet és annak elnökét. De utalhat arra is, hogy elolvasták, de szándékosan hagyják ki a részleteket, hiszen nem érdekük a teljes körű, hiteles tájékoztatás. De mindenképpen kérdés formájában bukkan fel a gondolat, hogy miért nem tartják fontosnak a törvénytervezet tökéletes megvizsgálását cikkírás előtt, és miért tartják fontosnak megemlíteni a magyarországi szélsőjobboldali párt képviselőjének, Szávay Istvánnak „szóemelését”, aki több ízben támadta már a kulturális szövetséget, és keltett pánikot a kárpátaljai magyarság körében félinformációkra alapozott nyilatkozataival, kijelentéseivel.

Mint azt már írtuk, a tervezet nyersanyag, első olvasatban elfogadott beadvány. A következő hónapokban rengeteg módosító javaslat érkezik majd. Pont, mint a helyhatósági választásokkal kapcsolatos törvény esetében is, amely végleges elfogadásának időszaka alatt a módosító javaslatoknak köszönhetően rengeteg változáson ment keresztül. Ezzel kapcsolatban lapunk kérdésére a KMKSZ elnöke elmondta, hogy a szervezet elítéli a kettős adózás rendszerét, ezért egyik módosító javaslatában kérni fogja, hogy azoknak a külföldön dolgozó ukrán állampolgároknak, akik már adóznak a munkát adó országban, ne kelljen Ukrajnában is a munkabér utáni adót fizetniük. Tehát kijelenthetjük, hogy Brenzovics nem sarcolná meg a vendégmunkásokat.

Mindezek alapján láthatjuk azt is, hogy hogyan próbálja az említett hírportál egymásnak ugrasztani maréknyi magyarságunk tagjait a félretájékoztatás módszerével. Részleteket mellőzően kiemeli a törvényjavaslat (amelynek jelenlegi formája „ideiglenes”) egyik pontját (amely ráadásul kidolgozatlan és ködös), úgy állítja be, mintha a kiemelt pont maga lenne a teljes és végleges törvény, majd megpróbálja azt egyetlen magyar parlamenti képviselőnk „nyakába varrni”. Teszi ezt az önkormányzati választások előtt, amikor a legjobban szükségünk van a magyarság összefogására.

A hírportálról

Az említett weboldal kétes finanszírozású, feltételezhetően Nagydobrony székhelyű, szélsőjobboldali érdekeltségű portál, amely cikkeit többnyire névtelenül, források megjelölése nélkül (amit az újságírás etikája tilt) közli. Szélsőjobboldalisága annak tudható be, hogy több esetben „reklámozza” a magyarországi „Jobbik” párt képviselőinek nyilatkozatait. Jellemző rá olyan információk „megszellőztetése” amelyek ilyen vagy olyan szempontból felháborodást keltenek a helyi magyarság körében, megosztva azt. Cikkeinek tartalma félinformációkra vagy teljesen hamis információkral épül, amelyek egy kis utánajárással könnyen leleplezhetők.

(KárpátaljaLap.net / rsz)