Kárpátalján is megemlékeztek a szabadságharc vértanúiról

Kárpátalja magyarsága hagyományosan Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmondnak, Ugocsa vármegye mártírhalált halt főispánjának, felsőházi elnöknek a szobránál tartotta kedden központi megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról.

A rendezvény ünnepi szónoka, Grezsa István, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa hangsúlyozta: “Arad és 1848-49 szabadságharcának egyik fontos tanulsága, hogy nemzetiségtől, pártállástól, származástól függetlenül összefogott a teljes Kárpát-medence, magyarok és nem magyarok, bárók és polgárok, bácskaiak, beregiek és Ung-vidékiek harcoltak azért, hogy egy független, szuverén Magyarországon élhessenek. A jövőbe vetett hit bátorító érzése morális imperatívuszként járta át a Kárpát-medencét.”
A miniszteri biztos a többi között kifejtette: “Koronként más és más helytállást kíván a haza szolgálata: egyszer a vértanúságot, másszor egyáltalán a puszta megmaradás parancsát. Most azért dolgozunk, hogy a Kárpát-medence magyarlakta régiói megmaradjanak annak, amik mindig is voltak.”
Magyarország, mint az eddigiekben, a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz, hogy ebben a helytállásban támaszt nyújtson a kárpátaljai magyarságnak – ígérte Grezsa Istán, rámutatva: “Célunk, hogy Kárpátalja magyarsága szülőföldjén boldogulhasson, és élhesse át a nemzethez tartozás felemelő érzését.”
Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédében egyebek mellett kiemelte: “Az aradi tizenhármak áldozata nem volt hiábavaló, mivel a mártírok erőt adnak nekünk mostani küzdelmeinkhez”. Mint fogalmazott, “a kárpátaljai magyarság most ismét komoly kihívások elé néz: mindenekelőtt helyt kell állnia az október 25-i ukrajnai önkormányzati választásokon, hogy biztosítva legyen a jövőben nemzeti közösségként történő megmaradása”.

Forrás: mti.hu

(Kárpátalja.ma)