Polgárőrszövetség alakult Izsnyétén

Szeptember 5-én a munkácsi járási Izsnyétén civil kezdeményezésre polgárőrszövetség alakult.

 A helyiek elmondása szerint a fő indok az volt, hogy a faluban az utóbbi időben igencsak megnövekedett a lopások száma. S a lakosság nem tudta, mitévő legyen. Orosz János izsnyétei lakos kezdeményezésére arra az elhatározásra jutottak, hogy polgárőrszövetséget kellene alakítani: „Tűrhetetlennek találtuk a lopások nagy számát, ezért cselekedni akartunk. Mester András gecsei polgármesterrel konzultáltam, és ő is megerősített abban, hogy létre kell hozni egy polgárőrszövetséget.”

Az elgondolást tettek követték, és a településen egyre többen álltak a gondolat mellé, még a helyi egyházak is támogatták az ötletet, így a gyülekezeti alkalmakon is kihirdették, hogy a faluban polgárőrszövetséget szeretnének létrehozni.

Az alakulógyűlést a helyi kultúrház termében szombat délután tartották meg, melyre közel hatvan izsnyétei férfi ment el, magyarok és ukránok egyaránt csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A megnyitón jelen volt Mester András, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkára, Mezőgecse polgármestere, aki üdvözölte, hogy egy újabb élő polgárőrszövetség kezdi meg működését Kárpátalján. A polgármester elmondta, hogy ők 2007-ben alakították meg Mezőgecsében a szövetséget, s azóta is jól működik.

Vaszil Antalovszkij, a munkácsi közbiztonsági rendészet vezetője köszöntőjében örömét fejezte ki a kezdeményezés kapcsán. A legfontosabb, hogy Ukrajnában és ezen belül Kárpátalján rend és biztonság legyen, hogy a polgárok ne féljenek saját településeiken. „ A rendőrség igyekszik operatívan intézkedni, de sajnos, nem mindig sikerül mindenhová időben a helyszínre érni. Egy ilyen szervezet nagy segítség a rendőrségnek is” – mondta Antalovszkij.

Az alakulóülésen megválasztották a szövetség elnökévé Orosz Jánost, az alelnök ifj. Orosz János lett, a szövetség titkárának pedig Máté Istvánt választották. Az elnök minden tagnak egy mellényt adott át, melyen ukrán és magyar nyelven a „Polgárőrség” felirat állt. Ezt követően mindenki megkapta a szolgálati számát, beosztották, hogy melyik nap ki ügyel a rendre. A polgárőrök minden éjszaka járőröznek majd a településen, őrizve a rendet. Az alakulóülést közös bográcsozás zárta.

Váradi Enikő/karpataljalap.net