Az államalapításra emlékezett Kárpátalja magyarsága

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében Kárpátalján két helyszínen, Aknaszlatinán és Mezőkaszonyban emlékeztek csütörtökön az államalapításra az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen.

 A magyar szervezet hagyományosan Aknaszlatinán, a római katolikus templom kertjében felállított Szent István-szobornál tartotta az augusztus 20-ai központi rendezvényét. A szentmisével kezdődött megemlékezésen mondott ünnepi beszédében Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul hangsúlyozta: „A Szent István-i életmű mindmáig él és működik, amit jól mutat, hogy a közjogi keretbe foglalt magyar államiság közigazgatási felosztása napjainkig életképesnek bizonyult”. Hozzátette: ez nemcsak Magyarország határain belül működik, hanem a Kárpát-medence peremén található kis magyarlakta térségekben is, mint amilyen például a máramarosi, amelybe Aknaszlatina is tartozik, és amelyek őrzik magyar közösségeiket és szolgálják a jövő építését.

Az ukrajnai helyzetre utalva a diplomata kifejtette: a kárpátaljai magyarság jelenlegi körülményei rányomják ugyan a bélyegüket a mostani ünnepre is, ugyanakkor azt is látni kell, hogy „az utóbbi időben csökkennek a földrajzi és érzelmi távolságok Kárpátalja és az anyaország, valamint a többi határon túli nemzetrész között”. Mint fogalmazott, jobb lett volna ezt elkerülni és nem megélni a kárpátaljai magyaroknak azokat a viszonyokat, amelyek kiváltották a magyar emberek szolidaritását, az önkormányzatok, egyházak cselekvő együttérzését és támogatását.

„Értelmetlen a kelet-ukrajnai háború, és a magyarok a mielőbbi békés megoldásban érdekeltek, ezt szorgalmazzák” – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a helyzet sokkal súlyosabb lenne, ha a magyar kormány, a magyar szervezetek nem ilyen elkötelezetten igyekeznének segíteni a kárpátaljai magyarság gondjain, egészen az egyes emberek szintjéig. Hangsúlyozta, „az összetartozás kinyilvánítása nem egyoldalú gesztus, hiszen Kárpátalja nemcsak kap, hanem ad is. A nemzet kenyeréhez idén a kárpátaljai magyar gazdák igencsak nem szimbolikus módon, hanem 70 tonnát kitevő, jelentős mennyiségű búzával járultak hozzá”.

A diplomata végül arra buzdította a kárpátaljai magyarokat, hogy mozgósítsák minden tartalékukat az október végi ukrajnai önkormányzati választásra, vegyenek részt rajta minél nagyobb számban, hiszen nagy a tét: a magyar képviselet biztosítása a különböző szintű önkormányzati szervekben.

Bartha József, a KMKSZ alelnöke beszédében kiemelte: Szent István útmutatásai mindig átsegítették a nehézségeken a magyarságot, és nem lesz ez másként a jelenleg súlyos helyzetben lévő kárpátaljai magyarság esetében sem. Emlékeztetett arra, hogy komoly döntések előtt áll a kárpátaljai magyarság: az iskolaválasztástól függ ugyanis a magyar oktatási rendszer fennmaradása, a helyben maradás melletti kitartástól a közösségként való megmaradásig, az őszi helyhatósági választásokon való részvételtől a magyar érdekek védelmének jövőbeni biztosításáig. Köszönetet mondott a magyar kormánynak és az anyaországnak a kárpátaljai magyarok iránt megnyilvánuló szolidaritásért és a nekik nyújtott sokrétű támogatásért, rámutatva, hogy megmaradása érdekében a kárpátaljai magyarságnak is minden tőle telhetőt meg kell tennie.

A beregszászi járási Mezőkaszonyban Szent István napi búcsúval és egész napos programsorozattal ünnepelték az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet. A szentmise után kulturális műsorokkal, kézműves-bemutatókkal, étel- és italkóstolással, kirakodóvásárral és gyermekeknek szervezett játékokkal folytatódott a rendezvény, amelyen civil szervezetek is bemutatkoztak.

karpataljalap.net