67 tonna búza gyűlt össze Kárpátalján Magyarok kenyere – 2015

Amikor Korinek László pécsi jogászprofesszor 2011-ben meghirdette a Magyarok kenyere programot, talán maga sem gondolta, hogy ekkora sikere lesz, és ennyien csatlakoznak hozzá öt év alatt. A magyarországi gazdák mellett a határon túl élő magyar gazdák is csatlakoztak a kezdeményezéshez, ennek keretében tavaly hat tonna kenyérgabonát ajánlottak fel Kárpátalján.

Az idén viszont az összetartozást és a szolidaritást jelképező kezdeményezéshez a tavalyinál is sokkal többen csatlakoztak Kárpát-medence szerte, de különösen igaz ez Kárpátaljára, ahol idén több mint 67 tonna búzát ajánlottak fel a „magyarok kenyeré”-hez. Aknaszlatináról kerékpáron hozta a sót két fiatal segítőjével Takár Károly nyugdíjas bányász. A sóbányász település ezzel szeretett volna hozzájárulni a „magyarok kenyeré”-hez.

A kárpátaljai felajánlók a program egyik kedvezményezettjének, a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak az udvarán gyűltek össze, ahol meghitt ünnepség keretében jelképesen összeöntötték az általuk felajánlott búza egy részét egy nagy dézsába. Az ünnepséget mások mellett megtisztelte jelenlétével Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Torda Márta, Magyarország Földművelésügyi Minisztériumának osztályvezetője, dr. Cseh Áron és Gyurin Miklós ungvári és beregszászi magyar konzulok, D. Pethe István, a Magyar Nemzeti Agrárkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldötte, Beregsurány alpolgármestere, Tarjáni István János, Biatorbágy város polgármestere, valamint a történelmi egyházak és a KMKSZ képviselői és vezetői.

A KMKSZ, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány és a gyermekotthon által szervezett ünnepélyes búzaösszeöntés kezdetén Katona Viktória nagydobronyi református lelkész köszöntötte a megjelent vendégeket egy igével, majd hangsúlyozva a hálaadás fontosságát, elmondta: „Az Úr nagyon fontosnak tartja a kenyeret. ABibliában 350-szer fordul elő a kenyér szó. Azt sem mellékes megjegyeznünk, hogy maga Jézus Krisztus is Betlehemben született, a kenyér házában. Azért, mert ő maga az életnek a kenyere.”

Őr Hidi László, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke elmondta, hogy tavalyelőtt még csak jelképes mennyiségű búzát vittek Mohácsra, a nagy Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepségre. Ott vetették fel, hogy az akciót Magyarország mellett ki kellene terjeszteni az egész Kárpát-medencére. Ennek köszönhetően tavaly volt Nagydobronyban az első kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepség, ahol a kezdeti szkeptikus vélemények ellenére 6,2 tonna búza gyűlt össze. A szervezők a háború és a nehezedő gazdasági helyzet ellenére titkon abban bíztak, hogy idén talán sikerül megduplázni a tavaly felajánlott mennyiséget. Az akcióhoz időközben újabb civil szervezetek és a történelmi egyházak is csatlakoztak. Őr Hidi László végül bejelentette: „Az előbb munkatársaimmal összeszámoltuk a felajánlott búza mennyiségét. Gyermekkorom óta nem hiszek a csodákban, de amit ez a szám mutat, szerintem lassan a csoda fogalmát súrolja, ha meg nem valósítja. Összegyűlt 67 tonna 733 kiló, összesen 35 kárpátaljai településről és szervezettől érkezett adomány.” Végül Böjte Csaba testvérhez csatlakozva megígérte az adakozó gazdáknak, hogy ez az adomány a szegény sorsú gyermekek mosolyára és magyar szóra váltódik.

D. Pethe István hangsúlyozta, hogy a Magyarok kenyere programnak a nemzeti összetartozás a legfontosabb üzenete, amely minden évben rácáfol arra, hogy a magyar nép nem képes az összefogásra. Ne higgyünk ezeknek a hangoknak, a történelem már számtalanszor igazolta, hogy bajban, vagy nemes célok elérése érdekében a magyarság igenis, képes egyesíteni erejét… Fenn kell tartanunk, sőt erősítenünk kell minden honfitársunkban a magyarságtudatot. Erre kiváló lehetőséget adnak az olyan kezdeményezések, mint a Magyarok kenyere.”

A Magyar Országgyűlés nevében köszöntötte a jelenlévőket Jakab István, aki elmondta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bekapcsolódásával lényegesen több adományt sikerült gyűjteni a Magyarok kenyere programhoz, 2013-ban 70 tonna, 2014-ben 120 tonna, idén pedig 350 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében. „Az az igazi felemelő érzés, hogy ebből 67 tonnát a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok adományoztak. Ez jelzi az önök erejét, hogy mekkora életerő van a kárpátaljai magyarságban” – hangsúlyozta a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A magyar kormánynak a magyar vidék felemelkedéséért, népességmegtartó képességének növeléséért, a magyar mezőgazdaság fejlesztéséért végzett munkájáról beszélt dr. Torda Márta, majd Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka a százezer kárpátaljai református nevében köszönetet mondott a magyar kormánynak, mindazért a támogatásért, amelyet vidékünk magyarsága az anyaországból kap. Köszönetet mondott aMagyarok kenyere program támogatóinak is, és Isten áldását kérte munkájukra.

A rendezvény egyik szervezőjeként dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő köszöntőbeszédében elmondta, hogy ő kezdettől biztos volt abban, hogy ez a rendezvény Kárpátalján sikeres lesz és sok-sok alkalommal meg fogják rendezni. Maga aMagyarok kenyerének gondolata – amíg a magyar nemzet létezik a Kárpát-medencében – rezonálni fog az emberek lelkében, és a program támogatást kap és nyer. A kenyér, az élet, és a megmaradás összefügg, a régi nagy Magyarország is kenyér alakú volt. És már nagyon régen összefonódott az új kenyér és az államalapítás ünnepe a gondolkodásunkban. AMagyarok kenyere program ugyanakkor Brenzovics László szerint a szétszaggatott magyar nemzet összetartozását is szimbolizálja, a Kárpát-medence különböző részein termett búza összeöntése, az oda elvitt kovász és só üzenet, hogy a magyarok meg kívánják egymással osztani, amijük van. Ugyanakkor elsősorban nem a mennyiség számít, hanem a szándék. Végül Pál apostolt idézte: „A jó kedvű adakozót szereti és megáldja az Isten”. „Ha szeret bennünket az Isten és összetartunk, akkor meg fogunk maradni” – zárta beszédét a KMKSZ elnöke.

Az új kenyéréért Kolozsy András nagydobronyi református lelkész és Szűcs Ferenc barkaszói görögkatolikus parochus adott hálát.

A Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban nevelt leánygyermekek ünnepi műsorral kedveskedtek a felajánlóknak és a vendégeknek, hisz a dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi árva gyermekei mellett az ő kenyérgondjaikat oldja meg a felajánlott liszt.

A búzaösszeöntéskor a gazdák sorban egymás után töltöttek egy keveset a felajánlott búzájukból egy nagy dézsába, közben a Téglási Katolikus Énekkar szórakoztatta a közönséget.

„Akinek kenyere van, annak ereje lesz – jelentette ki Katkó László, a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatója, majd hozzáfűzte – De annak, akinek ennyi kedves felebarátja, adakozó testvére, Istent, nemzetét szerető barátja van, annak van jövője.” Végül minden jelenlévőt meghívott egy közös ebédre.

karpataljalap.net