Nyilatkozat 2015. április 20.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) mélységesen elítéli az ungvári járási magyar települések falunévtábláinak megrongálását. A 2015. április 20-án elkövetett vandalizmust Szövetségünk a kárpátaljai magyarság ellen irányuló provokatív cselekedetként értékeli. Rendkívül sajnálatos, hogy vidékünkön ilyen eset megtörténhetett.

A KMKSZ az ügy kapcsán ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz, illetve levélben fordul az ukrán belügyi és a megyei rendvédelmi szervekhez, melyben arra kéri az illetékeseket, hogy mielőbb állítsák elő az elkövetőket, és a törvényeknek megfelelően büntessék meg őket, egyben  felhívja az illetékesek figyelmét arra is, hogy a jelenlegi helyzetben az ügy kivizsgálása és az operatív fellépés abból szempontból is fontos, mivel az eset veszélyeztetheti a nemzetiségi békét vidékünkön.

a KMKSZ Elnöksége