A KMKSZ 26. Közgyűlésének Nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Közgyűlése üdvözli, hogy a minszki megállapodásoknak megfelelően kivonták a nehézfegyvereket a kelet-ukrajnai frontvonalról.  Meggyőződésünk, hogy a kialakult konfliktust kizárólag békés úton lehet rendezni, s csakis ez szolgálja a nép és az ország hosszú távú érdekeit. Szövetségünk teljes mértékben támogatja a béke megteremtésére irányuló törekvéseket. A békés megoldás irányába tett egyik újabb lépésének tekintjük a parlament kezdeményezését a nemzetközi békefenntartók háborús térségbe való behívására. Meggyőződésünk, hogy minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a tűzszünetet és a békét biztosítani tudják.

 

A Közgyűlés aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ukrán vezetés a haderő létszámának bővítése mellett döntött. Figyelembe véve azt, hogy a modern európai gyakorlat már nem ismeri a sorozott hadsereg fogalmát, úgy véljük, hogy Ukrajnának is ehhez kellene igazodnia és csak hivatásos katonai és rendvédelmi állományt kellene fenntartania. A munkaképes férfiak behívása további károkat okoz az amúgy is csőd közelbe került gazdaságnak.

Mielőbb megoldást kell találni a rendkívül súlyos gazdasági helyzetre. Olyan támogatásokra és intézkedésekre van szükség, amelyek kivezetik az országot a válságból, s nem taszítják a visszafizethetetlen adósságteher csapdájába, nem lehetetlenítik el a lakosság megélhetését.

Az országban tapasztalható események felgyorsították a kivándorlást és számos olyan folyamatot indítottak el, amelyek rendkívül károsan hatnak a nemzeti kisebbségekre. Kiemelten fontosnak tartjuk ezért az országban élő nemzetiségek, köztük a kárpátaljai magyarok helyzetének mielőbbi rendezését, melynek egyik alapvető feltétele a kisebbségek nyelvi, kulturális, oktatási és képviseleti jogainak érvényesítése és bővítése az európai normáknak megfelelően.

Tekintettel Ukrajna soknemzetiségű összetételére, illetve arra, hogy az országban több történelmileg kialakult sajátos régió van, fontosnak tartjuk, hogy a decentralizáció során vegyék figyelembe a vidékek etnikai és kulturális sajátosságait. A tervezett adminisztratív reform folyamán olyan közigazgatási egységeket kell létrehozni, amelyek messzemenően megfelelnek a nemzetiségi-kulturális viszonyoknak, a szubszidiaritás elvének és az emberek érdekeinek.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nemzetiségek is megjeleníthessék törekvéseiket a döntéshozó szervekben. Az európai gyakorlatnak megfelelően a helyi közösségeknek, nemzetiségeknek széles jogokat kell kapniuk az önigazgatásra. Az oktatási rendszer reformja kapcsán fontosnak tartjuk a magyar tannyelvű iskolákat összefogó önálló magyar tankerület létrehozását.

Bízunk benne, hogy mielőbb sikerül helyreállítani a békét és Ukrajna olyan demokratikus jogállammá válik, melyben teljes körűen biztosítják a nemzetiségek jogait is.

 

Beregszász, 2015. március 28.