A KMKSZ nyilatkozata az ukrajnai parlamenti választások kapcsán ukrán és angol nyelven

Заява ТУКЗ-КМКС

щодо позачергових виборів до ВР України

Товариство угорської культури Закарпаття рішуче засуджує рішення Центральної виборчої комісії, яким вона позбавила 150 тисячну угорську громаду Закарпаття можливості отримати парламентське представництво.

 

Своїм рішенням ЦВК розподілила територію компактного проживання угорців між трьома виборчими округами, відтак кількість виборців угорської національності в жодному з цих округів не буде значною, що унеможливило обрання до парламенту народного депутата від угорської громади.

Рішення ЦВК є грубим порушенням пункту 3 статті 2 §18 розділу ІІІ Закону України «Про вибори народних депутатів України». Статтею закону передбачено, що при формуванні виборчих округів необхідно взяти до уваги територію проживання представників національних меншин, та території компактного проживання нацменшин повинні входити до складу одного виборчого округу. Нехтування цим положенням закону є попранням прав національних меншин, віднесенням їх до громадян другого сорту.

Параграфом 18 розділу ІІІ чинного закону України «Про вибори народних депутатів України» надається можливість створення виборчих округів з більшістю виборців, які є представниками національної меншини, в закон вбудовано принцип етнічної пропорційності, а саме: «Межі одномандатних округів визначаються з урахуванням меж адміністративно-територіальних одиниць, інтересів членів територіальних громад та проживання на відповідній території національних меншин. Адміністративно-територіальні одиниці, на території яких компактно проживають окремі національні меншини та які межують між собою, повинні входити до одного виборчого округу».

Одною з основних умов побудови правової держави європейського зразка є те, щоби права національних меншин, які забезпечують їх захист та збереження, були не лише на папері, а реально втілювалися в життя.

В угорців Закарпаття європейський менталітет, ця національна меншина поважає закони України, із самого початку є лояльною до Української держави. Угорська громада Закарпаття і цього разу прагне скористатися своїми правами у відповідності до чинного законодавства України. З цього приводу необхідно зазначити, що ціла низка міжнародних угод гарантує захист прав національних меншин, які були ратифіковані і Україною. В Лундських рекомендаціях про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті наголошується, що «Ефективна участь національних меншин у суспільно-політичному житті є однією з найважливіших складових мирного і демократичного суспільства. Як свідчить досвід, накопичений в Європі та поза її межами, для стимулювання такої участі державам нерідко доводиться створювати спеціальні механізми для національних меншин. Ці Рекомендації покликані полегшити залучення меншин до участі у загальнодержавному житті, дозволяючи їм при цьому зберегти свою самобутність і свої особливості та сприяючи тим самим на­лежному управлінню і забезпеченню цілісності держави».

ТУКЗ просить врахувати вищезазначені принципи при формуванні лише одного із 225 одномандатних виборчих округів, тим більше, що це не було б якоюсь новацією, оскільки при проведенні попередніх виборів до ВРУ 1990 і 1994 року в мажоритарній виборчій системі та 1998 і 2002 року в змішаній виборчій системі вони вже були застосовані на практиці. Формування такого округу надало б можливість обрати до ВРУ одного народного депутата від угорської національної меншини України.

ТУКЗ закликає ЦВК змінити, із дотриманням чинних законів, межі одномандатних виборчих округів в Закарпатській області таким чином, щоб адміністративно-територіальні одиниці, на території яких компактно проживає угорська національна меншина, увійшли до одного виборчого округу. Водночас Товариство звертає увагу керівників України на те, що постійне грубе порушення прав національних меншин не сприяє встановленню миру в державі, яка зараз знаходиться у важкому становищі.

 

1 вересня 2014 р.

English

 

Communiqué by KMKSZ (Transcarpathian Hungarian Cultural Association) on Parliamentary Elections in Ukraine 

The Transcarpathian Hungarian Cultural Association strongly condemns the Central Election Commission’s decision to deprive the 150 thousand Hungarians living in Transcarpathia of the possibility to acquire parliamentary representation.

The decision of the Committee breaks apart the areas of predominantly ethnic Hungarians into three electoral districts thus making it impossible for the Hungarian representatives to get seat in Verkhovna Rada of Ukraine.

The present decision of the Committee is a gross violation of Article III./18/2/3. on the Parliamentary Elections Act. According to the Article the location of minorities should be considered in forming the electoral districts. In addition territories with predominantly ethnic minorities should belong to a single constituency. Ignoring these provisions of the law means trampling on the rights of national minorities and their degradation into second-class citizens.

Paragraph 18 Chapter III of the Ukrainian electoral law in force makes it possible to form ethnic electoral districts. The law is based on the ethnic principle of proportionality, according to the relevant legislation: ‘The boundaries of the one-mandate constituencies are determined in accordance with the administrativeterritorial unit boundaries and considering the interests of the territorial community as well as the interests of national minorities in a given area. Administrative-territorial units having areas of predominant national minorities and bordering one another should belong to a single constituency.’ The basic condition for creating a democratic European rule of law is to have rights promoting protection and survival of minorities not only to be laid out on paper, but also to be applied in practice.

The Hungarians in Transcarpathia are European-minded, law-abiding minorities and have been at all times loyal to the Ukrainian state. As always, they would like to enforce their minority rights seeking compliance with the law. The general principles of the Lund Recommendations state: ’Effective participation of national minorities in public life is an essential element of a peaceful and democratic society. Experience in Europe and elsewhere in the world have shown that in support of such participation the government must often apply concrete solutions for national minorities. These Recommendations are intended to promote participation of minorities in public life as well as sustain identity and also characteristics of minorities, thereby contributing to good governance and integrity of the state.’

The KMKSZ (Transcarpathian Hungarian Cultural Association) asks for considering the above principles for creating a single constituency in one of the already established 225 individual electoral districts. It had been previous practice, since during the preceding elections (in 1990 and 1994, the majority electoral system as well as in 1998 and 2002, the Joint electoral system) these principles were applied. Such an electoral district could create an opportunity to get a seat for one Hungarian representative into the 450 member Ukrainian Parliament.

The KMKSZ (Transcarpathian Hungarian Cultural Association) calls on the Central Election Commission to modify the Transcarpathian constituencies in compliance with the laws in force so that in areas with predominantly ethnic Hungarian population they form a parliamentary electoral district. It also calls the attention of the responsible Ukrainian politicians to the fact that in such difficult situation the constant gross violation of minority rights does not contribute to the establishment of peace in the country.


2014 szeptember 1.

Transcarpathian Hungarian Cultural Association