Заява Товариства угорської культури Закарпаття

Заява ТУКЗ-КМКС щодо внесення змін до законів України, які стосуються окремих сфер прав національних меншин (громад).

Товариство угорської культури Закарпаття послідовно та стало підтримує інтеграційні зусилля України, спрямовані на вступ до Європейського Союзу. Тому вітає зміни, внесені 8 грудня 2023 року Верховною Радою України до низки законів щодо прав національних меншин, які забезпечують реалізацію цих прагнень.

Деякі положення закону можна вважати перспективними, оскільки вони відновлюють певні мовні права, які раніше мала угорська нацменшина. Особливо у сфері освіти, виготовлення й розповсюдження друкованої продукції та використання ЗМІ.

Позитивним можна вважати те, що закон наповнює конкретним змістом деякі раніше не визначені правові категорії. Під час розробки законопроєкту була врахована частина рекомендацій Венеціанської комісії, а також проведені консультації з організаціями нацменшин.

Важливим кроком уперед є те, що, відповідно до статті 7 Закону про освіту, гарантується право національних меншин, у тому числі угорської, здобувати освіту рідною мовою. Можна вважати позитивним і те, що діти, які до 2018 року почали навчання угорською мовою, можуть продовжувати його до закінчення здобуття середньої освіти.

Водночас із прикрістю констатуємо, що прийнятий закон і надалі не дозволяє використовувати мови національних меншин на рівні вищих адміністративних одиниць (району, області). Застосування мовних прав на рівні населених пунктів досі залежить від рішення більшості, а це означає, що їхня реалізація в переважній частині населених пунктів стає ілюзорною.

Закон пов’язує можливість користуватися мовними правами з поняттям «традиційного» розселення національної меншини й установлює відповідний рівень у 10%. Таким чином, нацменшини, які проживають у меншій пропорції, тобто в діаспорі, практично не мають мовних прав, а це ще більше прискорює процес асиміляції.

Закон торкається лише мовних прав нацменшин, тоді як інші аспекти повністю виключені. Зокрема документ і надалі не передбачає вільного використання національної символіки. Закон також не забезпечує створення умов для представництва нацменшин.

Деякі положення мають дискримінаційний або просто декларативний характер, що допускає довільне тлумачення. Визначення кількох понять залишається неясним. Це ставить додаткові запитання, особливо щодо права на освіту рідною мовою «поряд із державною».

Закон і надалі не відповідає всім рекомендаціям Венеціанської комісії, не забезпечує права нацменшин, гарантовані Конституцією та іншими міжнародними документами, і не відновлює в повному обсязі раніше існуючі права нацменшин.

Сподіваючись, що ця зміна до закону є лише першим кроком у процесі відновлення повноти національних прав, які раніше були в закарпатських угорців, ТУКЗ-КМКС, відповідно до чинної програми, продовжує підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Ми бажаємо, щоб Україна стала європейською, демократичною, правовою державою, у якій поважаються права людини та національних меншин.

м. Ужгород

18 грудня 2023 року

керівництво ТУКЗ-КМКС